spillmaterial

Spillmaterial är ett helt nytt och okänt material att få i sina händer. Det finns inga förutbestämda bilder av vad det ska bli eller hur det ska användas.

Spillmaterial som val av material väcker frågor och tankar om hur vi kan ta tillvara på jordens resurser och verka för en hållbar utveckling.

Spillmaterial är ett spännande material som triggar fantasin på annorlunda sätt och sätter kreativiteten i rörelse.

Spillmaterial är ett jämställt material utan kopplingar till några stereotypa bilder av kön.

Spillmaterial är ett socialt material som inbjuder till gemensamt byggande och laborerande.

Spillmaterial väcker också frågor och tankar om industri och tillverkning och vårt behov av nya innovationer som kan vara till gagn för samhället.