Samarbetspartners.

Företagen är centrala för Spilloteket då vi är beroende av att de vill skänka sitt spillmaterial till oss. 

Vi hämtar och sorterar. Alla företag som ställer upp synliggörs vid våra events och på vår webbsida.

Givetvis måste vi kontrollera att materialet är ofarligt för barn att arbeta med, samt att inget material är producerat under ojusta förhållanden för vare sig de anställda eller miljön.

Våra samarbetspartners är: