fortbildningspaket

Om er organisation är intresserade av att höra mer eller vill boka in oss så finns kontaktuppgifter här.
Vi kan utifrån ett utforskande, gemensamt perspektiv, erbjuda följande förslag på fortbildningspaket för skolor, förskolor och arbetslag (vi skräddarsyr efter era behov):

skolor

Lärande för Hållbar Utveckling - En hel värld behöver skifta perspektiv för att tippa planeten i rätt riktning och säkra vår överlevnad. Det största och mest komplexa dilemma som mänskligheten någonsin stått tillsammans inför händer just nu. Vad innebär det för oss? För skolan och vårt arbete som pedagoger och för de unga individer vi möter och ska utbilda? Hur blir det ett förhållningssätt som genomsyrar skolan på riktigt och kan det vara på så sätt vi också kan börja utforma den skola som blir relevant idag, en samarbetsplats som berör och engagerar?

Estetiska lärprocesser - Hur lär vi oss? Vad händer i oss när vi lär oss något? Varför behövs den estetiska dimensionen för lärandet? En översyn på de teoretiska perspektiv som ligger till grund för olika syner på människan, kunskapssyner samt syner på lärande som vi behöver navigera mellan i de dagliga situationer vi befinner oss i på skolan när vi ska utforma det lärande vi vill ska ske, blandas med mycket eget praktiskt arbete och egna erfarenheter om hur vi lär tillsammans som vuxna.

Lärmiljöer - Vilken roll spelar miljön för lärandet? Vi kan tillsammans titta på de rum, både inne och ute, som finns på skolan och mycket konkret undersöka hur de är utformade, vad de signalerar, vad vi vill ska kunna ske i dem, vem man har möjlighet att bli i dem och hur vi med enkla medel kan förändra och omvandla miljöer.

förskolor

Hållbar framtid - 

Kreativitet - 

Lärmiljöer - Vilken roll spelar miljön för lärandet? Vi kan tillsammans titta på de rum, både inne och ute, som finns på skolan och mycket konkret undersöka hur de är utformade, vad de signalerar, vad vi vill ska kunna ske i dem, vem man har möjlighet att bli i dem och hur vi med enkla medel kan förändra och omvandla miljöer.