workshops

Vi erbjuder, i mån av tid utöver skolprojektet, kreativa workshops för alla typer av grupper. Det kan vara en arbetsgrupp som vill göra något kul tillsammans men lika gärna för att man har behov av gruppstärkande processer eller behov av att djupdyka kring en specifik fråga och vill prova ett nytt sätt. Vi skräddarsyr ett upplägg efter behov men en workshop med Spilloteket byggs alltid upp utifrån våra tre grundvärden Hållbarhet, Kreativitet och Delaktighet.

Vi kan också erbjuda fortbildningspaket kring Lärande för Hållbar Utveckling, Estetiska lärprocesser och Lärmiljöer för skola, förskola och alla typer av platser där lärande och utveckling sker. Läs mer om våra fortbildningspaket här.