Locals only 2014 05 24

Vår första offentliga visning.
Vi deltog i Locals Only. Platsen var Badhusparken i Östersund.
En spännande dag med ett omfattande förberedelsearbete.