Vårt manifest

Spilloteket vill:

  • rädda planeten
  • ta tillvara och utmana människors tankar och kreativitet
  • skapa rum för reflektion
  • att barn och unga ska få vara med och tänka om viktiga, riktiga saker för en hållbarare värld
  • att barn och unga ska synas i det offentliga rummet och ta del i samhällsdialogen
  • att barn och unga ska känna att de inte förbereder sig för livet utan att de lever det
  • vara en sprudlande mötesplats där olika människor får kroka i varandra
  • vara en kraft och en resurs för hållbar samhällsutveckling

SPILLOTEKET enligt Arvsfonden:

Spilloteket är en kreativ återbruksverkstad och ett demokratiskt forum i vilket barnen får tänka med hela kroppen. Hållbarhet, i ekologisk, social och ekonomisk mening, är grunden för hela verksamheten.

Spilloteket samlar in produktionsspill från industrier och företag i Jämtlands län för att därefter använda det som material för kreativt skapande med barn och unga. Syftet med projektet är att genom kreativt skapande lyfta in barns tankar och idéer kring framtida lösningar inom hållbarhet i samhällsdebatten.

Målet är att samtliga skolbarn, 9 600 barn i Åre, Krokom och Östersunds kommun, under tre år ska få delta i olika paketlösningar som är anpassade till respektive årskurs. Dessa innehåller intensivvecka, inspirationsdagar, processpaket (från ax till limpa), utställningar, fortbildning av personal m.m. där Spilloteket besöker eleverna på respektive skola.

Efter projekttiden fortsätter projektet genom samverkan, sponsoravtal och avsiktsförklaringar mellan bostadsbolag, kommunerna, företag, skolor, bibliotek och Studieförbundet Vuxenskolan. 

Prioriterat område: Demokrati och delaktighet.