spilloteket - får man spilla hur mycket som helst?

Spilloteket driver ett treårigt projekt från 2015-2018 med medel från Allmänna Arvsfonden. Vi besöker grundskolor med syfte att låta barn och unga få tänka kring hållbarhet via kreativt skapande tillsammans. Vår ingång mot skolan är Lärande för Hållbar Utveckling. Målgruppen för projektet är barn och unga mellan 6-16 år i tre kommuner i Jämtlands län.

Är du intresserad? Mejla oss på:
kontakt@spilloteket.se

spilloteket - kan vi spilla ihop oss?

Kan vi spilla ihop oss? är en ny projektdel i Spillotekets verksamhet. Den syftar till att möjliggöra ännu fler platser för barn och unga vuxna att mötas, skapa och komma i dialog runt viktiga ämnen. Målgrupp är unga människor mellan 15-22 år och i huvudsak består denna projektdel av två huvudspår:

  • SPILL IT
  • SPILL-IN

SPILL IT är en workshop i Spillotekets mobila återbruksverkstad där vi låter huvud och händer arbeta ihop. Med hjälp av spillmaterial från Jämtlands industrier och företag, kreativa processer och unga människors tankar och erfarenheter, bygger vi tillsammans nya bilder av nuet och framtiden. 

Det är upplagt så att vi  kommer ut till verksamheter eller bjuder in till någon av våra tillgängliga lokaler på Frösön eller i Järpen. Vårt förslag på upplägg brukar vara att vi möts under tre tillfällen, där varje pass är ca 2 timmar:
1. Vi kommer ut till boende/verksamhet/skola.
2.Ungdomarna och eventuell personal kommer till lokalen på Frösön/Järpen.
3. Blandad grupp av unga möts ihop på lokalen Frösön/Järpen.

Upplägget kan varieras och utformas efter de förutsättningar som råder. Vi kan t ex renodla kill- eller tjejgrupper, utgå från ett särskilt tema, anpassa tiden eller liknande. Spilloteket är helt ansvarig för planering och genomförande. Man behöver bara ta med sin grupp av ungdomar och komma!

Det bästa med Spill-it!
Att delta i ett Spill-it ger en chans att få reflektera tillsammans med andra om viktiga ämnen om samhälle/normer/världen som rör och berör oss alla.  I vår workshop får de unga vara med och tänka kring hur vi kan leva på ett sätt som är mer hållbart för planeten och för alla oss som bebor den. Det blir en chans att få zooma ut från sitt JAG och sin personliga livssituation och tillsammans med nya vänner utforska omvärlden. Dessutom är det roligt! Våra ledare talar både svenska, persiska, dari, engelska och tyska. Vi har även tillgång till arabisktalande volontärer.

SPILL-IN är öppna skaparverkstäder runt om i länet där ambitionen är att alla ska kunna komma och skapa och samtidigt möta nya människor.

Är du intresserad? 
Kontakta: 
ida@spilloteket.se
omar@spilloteket.se
Spill ya later!