Uppdrag:

Arbeta med pedagogerna på Åres kommunala förskolor genom en gruppstärkande process för att tillsammans utveckla uppdraget att använda fler uttryckssätt och
språk när de utforskar olika teman och områden tillsammans med barnen.

688_1.jpg
59936484_336195477091583_254644663904894