BOX 3

NULÄGET I VÄRLDEN

“The truth is: the natural world is changing. And we are totally dependent on that world. It provides our food, water and air. It is the most precious thing we have and we need to defend it.”

Citat Sir David Attenborough

  • SE: How to save our planet, WWF International (8,27 min, på engelska). På ett enkelt sätt förklarar Sir David Attenborough hur allvarligt läget är på planeten jorden och hur människan kan ta ett bättre grepp över framtiden och verka för ett hållbart liv. 

  • SE: Tio år för att att förändra vår framtid - eller för att rubba planetens framtid? TED-talk Johan Rockström, 7,38 min

Samtala: 

Ta en runda i mindre grupper utifrån frågorna: 

  • Vilka spontana känslor och tankar väcks för dig personligen när du ser filmen?

  • Vad är du personligen mest orolig för?

  • Vad ger dig hopp?