top of page

Därför gör vi som vi gör

SPILL! = en invasion av spill och innovationer som får inta världen och göra den till en bättre plats!

 

SPILL! är vårt HUR. Hållbarhetsfrågorna är stora och brännande, de globala målen ska omsättas i handling och alla ska vara med. Men allt görande kräver en form.

 

En tävling är lättkommunicerad, kan enkelt samla många, både elever och pedagoger från olika skolor, men även företagare, politiker och allmänhet. Vi tror på kreativitet och delaktighet och för att kunna utforska något många tillsammans krävs något intressant och gärna utmanande att samlas kring. Vi behöver en igångsättare, en inspiration och då är spillet lysande som verktyg, men det behövs också en kontext, därför är en tävling, som under flera veckor blandar teori och praktik, en spännande form vi vill utforska. En verklig mottagare för det vi gör höjer skärpan och motivationen, därför har vi valt både jury, värdföretag och våra priser med stor omsorg.

 

Vi tänker också att hållbarhetsfrågorna kräver ett holistiskt sätt att tänka och måste därmed rymmas inom alla OLIKA ämnen i skolan och måste vara tvärvetenskapligt. Tävlingen kan förhoppningsvis bli en hjälp och ett stöd för lärarna att närma sig lärande för hållbar utveckling utifrån flera aspekter samtidigt  Alla är vi förhållandevis nybörjare när det kommer till omställning till ett mer hållbart liv, vår förhoppning är att denna form kan bli en ”plats” där elever och lärare är medborgare som tillsammans tar sig en bit till, tillsammans. Handlingsberedskapen får stärkas hos oss alla.

 

“Vi behöver få ställa frågor till världen som hela människor. Om jag får undersöka en blomma med hjälp av många aspekter och uttryck så blir antagligen min kunskap om blomman mer komplett och rik. Vår hjärna är uppbyggd så att den utvecklas bättre om man arbetar med processer som gör att de olika förbindelserna i hjärnan aktiveras. I varje ämnesområde finns det både estetiska och kognitiva delar som vi i vår kultur tenderar att dela upp, att kategorisera. Estetik behöver få komma in i våra liv.”

Citat hämtat från Vea Vecchi. 

 www.reggioemilia.se

bottom of page