top of page

DIDAKTIK VADDÅ?

(För dig som känner dig osäker och inte vill fråga) 

Didaktik handlar om förståelsen och analysen av alla de olika delar som påverkar undervisning och lärande. Det finns alltid en mängd faktorer som samverkar och alla som undervisar måste ställa sig frågor som VEM, VAD, HUR, VARFÖR och NÄR inför val av undervisningsmetod. Men faktorer som människosyn, kunskapssyn och syn på lärande är helt avgörande för vilka val vi i slutändan gör, medvetna och omedvetna. Lärande sker alltid i en kontext och måste även förhålla sig till en mängd kringliggande faktorer såsom organisation, miljö och den omgivande samhällsstrukturen som är kopplat till allt från tex ekonomi till migration.

 

Didaktik är typ hur spännande som helst att tänka kring med andra ord!

 

”Education is a social project. Education is growth. Education is not preperation for life; it´s life itself.”

John Dewey

bottom of page