Här erbjuder vi en kompetenshöjning för lärare och fritidspedagoger i årskurs F-6 i att arbeta kreativt, kollegialt och ämnesövergripande med Lärande för hållbar utveckling. Den digitala fortbildningen är utformad för att kunna genomföras på egen hand i det lilla lärarlaget eller i det stora kollegiet och finns att tillgå via ett enkelt inlogg här på sidan. 

”Det här var verkligen just den fortbildning vi behövde. Vi fick hjälp att ta i ganska svåra frågor tillsammans kring klimat och framtiden, men också tillsammans fundera kring hur vi vill arbeta med frågorna med just våra elever på just vår skola.
Det var skönt att vi fick ta blocken i vår egen takt och välja de frågor som kändes viktigast för oss.”
Lärare åk 4-6, Lerum

OM VÅR DIGITALA FORTBILDNING

VAD?

Syftet med fortbildningen är att stärka pedagoger att bli trygga att tillsammans med elever jobba kreativt och utforskande kring de komplexa hållbarhetsutmaningarna.

 

Det är en fortbildning där pedagoger får konkreta verktyg att använda direkt i klassrummen. De Globala målen blir begripliga, användbara och ett stöd i skolans arbete med Lärande för Hållbar utveckling.

Fortbildningen innefattar en introduktion till Agenda 2030 och de Globala målen, aktuell forskning kring ungas klimatoro, kreativitet och lärande kopplat till hållbar utveckling och utbildningens roll i klimatförändringens tid.

 

Fortbildningen varvar filmer, teori, reflektionsfrågor och kreativa moment upplagt i åtta moment. Deltagarna får själva arbeta kreativt och kollegialt.

 

Det digitala läromedlet och lärarhandledningen Spillosoferna presenteras också som ett konkret material för skolorna att arbeta vidare med. Läromedlet är väl förankrat i både läroplanen och de Globala målen och har tonvikt på delaktighet och entreprenöriellt lärande både för elever och lärare.

HUR?

Hur: Digitalt och praktiskt. En person behöver vara ansvarig för de enkla förberedelser som ingår ide olika blocken som ska genomföras. Blocken innehåller filmer, texter, reflektionsfrågor och enklaövningar som gruppen genomför tillsammans.

 

Var: På er skola

 

Omfattning: 2 block á 1,5 - 2 timmar, två tillfällen