Vi som står bakom Spilloteket är tre lärare med många års erfarenhet från skola och förskola. Vi har vidareutbildat oss framförallt kring de estetiska lärprocesserna och med ateljeristakompetens i bagaget blev steget till spillirista naturligt.

Spilliristorna

Vad får tre lärare att kasta sig ur trygga anställningar, starta ett Spillotek, döpa sig själva till spilliristor och på så vis kämpa för en bättre värld, med barns och ungas röster som självklart fokus? Allt är ju ganska befängt. Klimatet skenar och vi börjar samla spill, folk plastbantar och vi fyller spillbussen med plast. Dessutom låter vi barn använda materialet. Och så påstår vi inget mindre än att världen behöver spilliristor!

Ja, världen behöver faktiskt spilliristor. Världen behöver nämligen alla som ser sin kompetens och glöd som en möjlighet att förändra världen till det bättre. Alla behövs. Och utifrån det har Spilloteket tagit sig friheten att skapa en helt egen yrkeskompetens. Alla viktiga yrken har ju uppfunnits någon gång.

Vi som står bakom Spilloteket är tre lärare med många års erfarenhet från skola och förskola. Vi har vidareutbildat oss framförallt kring de estetiska lärprocesserna och med ateljeristakompetens i bagaget blev steget till spillirista naturligt.

Spillmaterialet

Industrispill - är det verkligen en lösning på nutidens utmaningar? Går det inte helt på tvärs mot allt som är av relevans idag som digitalisering, plastsanering och hederlig sopsortering?

Spilloteket lever mitt i nutidsparadoxen och vi tror att det är vårt vassaste kort. Spill har ingen hög status och ute på fabrikerna är det mycket oglamoröst att dyka i containrar och lyfta fram guldkornen mitt bland snusprillor och oljor. Men sorterat och satt i ett nytt sammanhang blir det som en godisbutik av möjligheter. Dessutom tror vi stenhårt på kreativitet och delaktighet – då tycker vi att det här är

tidernas combo!

Om Spilloteket

Spilloteket är en kreativ demokrativerkstad och ett pedagogiskt forum som använder sig av spillmaterial från Jämtlands industrier i allt sitt görande och tänkande. Det är en kreativ plats för dialog, innovationer och lärande. Vi jobbar med norm- och banbrytande lösningar med de Globala målen för hållbar utveckling som utgångspunkt. Vi utmanar varandra att sluta ta resurser från planeten och i stället tänka en gång till, nyttja befintligt material, låta det få en ny skepnad eller funktion. Människor besitter kreativa superkrafter och vi frigör dem med hjälp av spillmaterial. Vår strävan är att barn och unga ska höras mer i samhällsdialogen, kunna påverka på riktigt och synas i det offentliga rummet. Vi vill att barn och unga ska känna att de inte förbereder sig för livet utan att de lever och är delaktiga just nu. 

 
 

Spillmaterial är ett helt nytt och okänt material att få i sina händer. Det finns inga förutbestämda bilder av vad det ska bli eller hur det ska användas. Spillmaterial som val av material väcker naturligt frågor och tankar om hur vi kan ta tillvara på jordens resurser och verka för en hållbar utveckling. Det är ett spännande material som triggar fantasin på annorlunda sätt och sätter kreativiteten i rörelse. Men också ett jämställt material utan kopplingar till några stereotypa bilder av kön.

 

Spillmaterial är ett socialt material som inbjuder till gemensamt byggande och laborerande. Det uppmuntrar till ett humoristiskt, tillåtande och undersökande arbetssätt.

Spillmaterial väcker också frågor och tankar om industri och tillverkning och vårt behov av nya innovationer som kan vara till gagn för samhället och blir en länk till de faktiska företag och industrier som finns i närområdet.

Spillmaterialet har låg status och det ligger något gäckande i att använda ”skräp” som en möjliggörare för att tänka nytt. Spillmaterialet går från skräp till material när det sorteras och lyfts in i ett nytt sammanhang. Det kan därmed symbolisera allt skräp i världen, om vi ordnar upp det, sorterar… vad kan hända då? Spillet blir en konkret hjälp att se på världen med andra ögon. Spillmaterial finns i överflöd, då är det smart att passa på att använda det.

Referenser

Vad får tre lärare att kasta sig ur trygga anställningar, starta ett Spillotek, döpa sig själva till spilliristor och på så vis kämpa för en bättre värld, med barns och ungas röster som självklart fokus? Allt är ju ganska befängt. Klimatet skenar och vi börjar samla spill, folk plastbantar och vi fyller spillbussen med plast. Dessutom låter vi barn använda materialet. Och så påstår vi inget mindre än att världen behöver spilliristor!

miljönär.png
årets-koop.png
Bästa_kommunikation.jpg

Åredalens Folkhögskola

Beskrivning om hur ert uppdrag såg ut, hur ni tolkade det, vilka behov såg ni?

Hur genomfördes det hela, varför på just det sättet, vad ledde det till?

Vad bidrog ni med? 

Insikter? Vad gör det extra kul med den här typen av uppdrag?

Något från deltagarna, ev vidare länkar.

Ev länk till mer utförlig läsning om projektet. 

 

Skola i Järpen

Beskrivning om hur ert uppdrag såg ut, hur ni tolkade det, vilka behov såg ni?

Hur genomfördes det hela, varför på just det sättet, vad ledde det till?

Vad bidrog ni med? 

Insikter? Vad gör det extra kul med den här typen av uppdrag?

Något från deltagarna, ev vidare länkar.

Ev länk till mer utförlig läsning om projektet. 

Event på Jamtli

Beskrivning om hur ert uppdrag såg ut, hur ni tolkade det, vilka behov såg ni?

Hur genomfördes det hela, varför på just det sättet, vad ledde det till?

Vad bidrog ni med? 

Insikter? Vad gör det extra kul med den här typen av uppdrag?

Något från deltagarna, ev vidare länkar.

Ev länk till mer utförlig läsning om projektet. 

Fler referenser

Woolpower

Mittuniversitet

Östersundshem

Hillebergs

Lundhags