UNDP`S VÅRGALA 2018

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) arbetar för hållbar utveckling världen över. I Sverige vill UNDP mobilisera kraft och stärka partnerskap för att driva arbetet med Globala målen framåt. Därför anordnades i år, 2018, för första gången denna gala - för att lyfta initiativ för Globala målen runt om i Sverige och sammanföra nyckelaktörer för målens genomförande. UNDPs vårgala genomfördes med stöd från Svenska Postkodstiftelsen. Varmt TACK till alla som hejat och röstat på oss i priskategorin "Bästa kommunikation".