Med stöd från:

Uppdrag:

Processledning kring Åre kulturskolas vision, värdegrund samt visuella uttryck under två års tid.