Uppdrag:

Kreativ workshop med Östersunds kommuns kommunikationsavdelning för att stärka kunskapen kring de kommunala miljömålen samt de globala hållbarhetsmålen.