“Vi lever i en värld där klimatförändringarna påverkar oss ALLA. Det är bråttom nu. FN´s Globala mål ska ses som instrument för mobilisering för att förbättra vår värld. Men de kräver att fler aktörer måste in på banan. Regeringar, parlament, civilsamhället, kommuner, akademiska och vetenskapliga världen och privata sektorn måste samarbeta bättre för att det ska lyckas. Här får skolan en oerhört viktig roll. Lärarna kan bli nyckelspelare i klimatförändringens tid.”

Jan Eliasson

Agenda 2030 - ett verktyg att gå från oro till handlingsberedskap

2015 antog FN:s 193 medlemsländer historiens mest ambitiösa och hoppfulla plan för en hållbar framtid: De 17 Globala målen för hållbar utveckling. Agendans syfte är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen innan 2030. 

Agenda 2030 är vår gemensamma plan att agera utifrån, den kräver hårt arbete och det är lätt att misströsta, men det är det bästa vi har. Utifrån kunskap om barns klimatoro och det faktum att kollektivt agerande är det som bäst tar oss från oro till handlingskraft, är Agendan en samlande plan att utgå ifrån. Vi äger den tillsammans och den pekar ut en riktning. Allt är faktiskt inte ett stort ”HUR?”, det finns också ett ”VAD!”, en konkret färdplan att utgå ifrån, som kräver allas delaktighet. 

 

Under denna workshop kommer ni att få en god förståelse om Agenda 2030, om barns klimatoro och hur Agendan faktiskt kan användas i klassrummet som ett verktyg för att ta eleverna från oro eller likgiltighet till handlingsberedskap. Kreativa övningar kommer att varvas med fakta och gemensam reflektion. Syftet är att innehållet ska bli konkret och användbart direkt in i klassrummen.

Upplägg: 3 h workshop där fakta, reflektion och praktiska övningar varvas. Vi skräddarsyr alla våra workshops så de passar just er.

 

Målgrupp: Lärare i förskola, grundskola och gymnasium, lärarstudenter

Kontakta oss på skola@spilloteket.se för mer information samt prisuppgift.