top of page

“Vi lever i en värld där klimatförändringarna påverkar oss ALLA. Det är bråttom nu. FN´s Globala mål ska ses som instrument för mobilisering för att förbättra vår värld. Men de kräver att fler aktörer måste in på banan. Regeringar, parlament, civilsamhället, kommuner, akademiska och vetenskapliga världen och privata sektorn måste samarbeta bättre för att det ska lyckas. Här får skolan en oerhört viktig roll. Lärarna kan bli nyckelspelare i klimatförändringens tid.”

Jan Eliasson

Upplägg: 2,5 h workshop där fakta, reflektion och praktiska övningar varvas. Vi skräddarsyr alla våra workshops så de passar just er.

 

Målgrupp: Lärare på högstadiet

Anmäl intresse genom att skicka in formuläret.

 Klimat och konsumtion

Denna workshop ger en introduktion till Agenda 2030 med särskilt fokus på mål 12 "Hållbar produktion och konsumtion" och mål 13 "Bekämpa klimatförändringarna". Vi människor är konsumenter. Vår konsumtion handlar om identitet, status och tillhörighet. Hur ska skolan utbilda om hållbara livsstilar utan att moralisera? Hur väcks lusten och modet att vara med och göra på nya sätt? Vad innebär egentligen en omställning från linjär till cirkulär ekonomi?​ I workshopen lyfts även aktuell forskning kring didaktiken för lärande för hållbar utveckling och den nära kopplingen till entreprenöriella förhållningssätt.​ En presentation av Skolverkets LHU-moduler ingår i fortbildningen som ett naturligt fortsättningssteg till fördjupning för lärarna.

Fortbildningen varvar teori, reflektionsfrågor, kreativa och innovativa moment. Deltagarna får själva utmana både sin kunskap, sina invanda föreställningar och sina förmågor. I de kreativa momenten används Spillotekets pedagogiska verktyg: spillmaterial från jämtländsk tillverkningsindustri. Spillotekets unika metod med kombon spillmaterial och kreativa övningar, gör alla delaktiga, berörda och engagerade.

Denna fortbildning erbjuds kostnadsfritt till högstadieskolor under höstterminen 2022 med stöd av Skolverket!
bottom of page