Lärarfortbildningar

iStock-1166716628.jpg

KREATIVITET FÖR

HÅLLBAR UTVECKLING -

WEBBASERAD FORTBILDNING

Målgrupp: Lärare i grundskola 

Denna webbaserade och interaktiva fortbildning innefattar en introduktion till Agenda 2030 och de Globala målen, aktuell forskning kring ungas klimatoro, kreativitet och lärande kopplat till hållbar utveckling och utbildningens roll i klimatförändringens tid. En verklig grundutbildning till varför och hur man kan arbeta med lärande för hållbar utveckling.

 

Erbjuds kostnadsfritt med stöd av Skolverket Entreprenörskap under höstterminen 2021.

Upplägg:

Fortbildningen finns tillgänglig här på hemsidan via ett lösenord. Deltagarna går igenom två block á 1,5-2 timmar, med fördel uppdelat på två tillfällen.

globala_edited.jpg

AGENDA 2030 - att gå 

från oro till handlingskraft

Målgrupp: Lärare i förskola, grundskola, gymnasium och lärarstudenter

Agenda 2030 är vår gemensamma plan att agera utifrån, den kräver hårt arbete och det är lätt att misströsta, men det är det bästa vi har. Utifrån kunskap om barns klimatoro och det faktum att kollektivt agerande är det som bäst tar oss från oro till handlingskraft, är Agendan en samlande plan att utgå ifrån.

Upplägg:

2,5 h workshop där fakta, reflektion och praktiska övningar varvas.

sundsvall_edited.jpg

UTBILDNING I KLIMATFÖRÄNDRINGENS TID

Målgrupp: Lärare i förskola, grundskola, gymnasium och lärarstudenter

Denna workshop lyfter skolans möjlighet och roll i klimatförändringens tid. Skolan är egentligen en optimal plats att ta sig an de komplexa hållbarhetsfrågorna på. Här finns många oliktänkande människor, tid, alla tänkbara ämnen med god möjlighet att arbeta ämnesövergripande där både fakta, etiska utmaningar och reflektion kan få gå sida vid sida. 

Upplägg:

2,5 h workshop där fakta, reflektion och praktiska övningar varvas.

simon-maage-tXiMrX3Gc-g-unsplash_edited.

HÅLLBARA

TILLSAMMANS

Målgrupp: Lärare i högstadie och gymnasium 

Klimatfrågan har på goda grunder seglat upp som det stora orosmolnet i vår tid, särskilt bland unga. Vad ska skolan dra för slutsatser av det? Hur vi än tänker som individer visar vårt uppdrag otvetydigt att vi behöver möta eleverna i dessa frågor. Skolans uppdrag är både att synliggöra utmaningarna och att att ge handlingskompetens och en bredare bas för ungdomarna att kunna fatta egna beslut utifrån.

Upplägg:

2,5 h workshop där fakta, reflektion och praktiska övningar varvas.

IMG_20190329_152451_1_edited.jpg

KREATIVITET FÖR

HÅLLBAR UTVECKLING -

Målgrupp: Lärare i grundskola, gymnasium och lärarstudenter

Innovativ förmåga kommer att bli allt viktigare. De barn som börjar skolan nu kommer att gå i pension under senare delen av detta sekel. Vilken utbildning behöver de för att klara av framtidens utmaningar? Behovet av att ställa om till en hållbar utveckling är en av de största utmaningarna som mänskligheten någonsin har mött. 

Upplägg:

2,5 h workshop där fakta, reflektion och praktiska övningar varvas.

92758630_1287350248280739_66675163657058

ÅTERBRUK

- ett pedagogiskt guldkorn

Målgrupp: Lärare i förskola, grundskola och lärarstudenter

Att arbeta med återbruk av spill och restmaterial i utbildningssyfte är att sätta miljöfrågor och hållbar utveckling i första rummet.  Återbruk är en drivkraft mot en mer hållbar värld, det skapar ett ansvarsfullt och respektfullt samarbete för en hållbar framtid mellan människa, miljö, natur och kultur. Att ingjuta framtidshopp och framtidsoptimism i barnen är viktigt och återbruk är ett sätt att göra det på.

Upplägg:

2,5 h workshop där fakta, reflektion och praktiska övningar varvas.

Klimatfrågan har på goda grunder seglat upp som det stora orosmolnet i vår tid, särskilt bland unga. På det landade ett litet virus som en bomb och de Globala komplexa sambanden damp ner rätt in i vår vardag. Vad ska skolan dra för slutsatser av det? Hur vi än tänker som individer visar vårt uppdrag otvetydigt att vi behöver möta eleverna i dessa stora och svåra frågor. Våra barn kommer att leva i ett samhälle med förändring som ett tillstånd och det behöver vi som verkar i skolan utforma vår undervisning ifrån.

 

Komplexa frågor, kräver att vi vågar undervisa utan att stå med alla svar. För detta behövs både mod och kunskap. Syftet med alla våra workshops är just det; att rusta lärare i klimatförändringens tid, i kölvattnet av Corona pandemin och ingjuta mod och kraft att vara just lärare som vågar lära tillsammans med sina elever och tillsammans med sina kollegor.

 

Spillotekets unika metod att alltid använda kreativa processer med spill-material som en del av våra workshops leder till nya bilder av varandra, skratten som uppstår hjälper till att orka med de bitvis tunga frågorna och det kollektiva skapandet ger ett gemensamt fokus som deltagarna ”äger i kroppen” och ”tar med sig hem”.

 

 

 

logo_globala_malen-1.png

Självklart tar alla våra fortbildningar avstamp ur de Globala målen för hållbar utveckling.

Våra olika fortbildningar