top of page
lararfortbildningar.png
lararfortbildningar.png
lararfortbildningar.png

ALLA VÅRA FORTBILDNINGAR

iStock-1166716628_edited.jpg

KREATIVITET FÖR 

HÅLLBAR UTVECKLING - 

WEBBASERAD FORTBILDNING

Målgrupp: Lärare i grundskola 

Denna webbaserade och interaktiva fortbildning innefattar en introduktion till Agenda 2030 och de Globala målen, aktuell forskning kring ungas klimatoro, kreativitet och lärande kopplat till hållbar utveckling och utbildningens roll i klimatförändringens tid. En verklig grundutbildning till varför och hur man kan arbeta med lärande för hållbar utveckling. 

Upplägg:

Deltagarna går igenom två block á 1,5-2 timmar, med fördel uppdelat på två tillfällen.

globala_edited.jpg

 KLIMAT OCH KONSUMTION

Denna workshop ger en introduktion till Agenda 2030 med särskilt fokus på mål 12 "Hållbar produktion och konsumtion" och mål 13 "Bekämpa klimatförändringarna".

 

Vi människor är konsumenter. Vår konsumtion handlar om identitet, status och tillhörighet. Hur ska skolan utbilda om hållbara livsstilar utan att moralisera? Hur väcks lusten och modet att vara med och göra på nya sätt? Vad innebär egentligen en omställning från linjär till cirkulär ekonomi?

I workshopen lyfts även aktuell forskning kring didaktiken för lärande för hållbar utveckling och den nära kopplingen till entreprenöriella förhållningssätt.

Upplägg:

2,5 h workshop där fakta, reflektion och praktiska övningar varvas.

Målgrupp: Lärare på högstadiet

sundsvall_edited.jpg

Denna workshop lyfter skolans och förskolans möjlighet och roll i klimatförändringens tid. Skola och förskola är egentligen optimala platser att ta sig an de komplexa hållbarhetsfrågorna på. Här finns många oliktänkande människor, tid, alla tänkbara ämnen med god möjlighet att arbeta ämnesövergripande där både fakta, etiska utmaningar och reflektion kan få gå sida vid sida. 

Upplägg:

3 h workshop där fakta, reflektion och praktiska övningar varvas.

UTBILDNING I KLIMATFÖRÄNDRINGENS TID

Målgrupp: Lärare i förskola, grundskola, gymnasium och lärarstudenter

simon-maage-tXiMrX3Gc-g-unsplash.jpg

HÅLLBARA 

TILLSAMMANS

Målgrupp: Lärare i högstadiet och gymnasiet 

Klimatfrågan har på goda grunder seglat upp som det stora orosmolnet i vår tid, särskilt bland unga. Vad ska skolan dra för slutsatser av det? Hur vi än tänker som individer visar vårt uppdrag otvetydigt att vi behöver möta eleverna i dessa frågor. Skolans uppdrag är både att synliggöra utmaningarna och att att ge handlingskompetens och en bredare bas för ungdomarna att kunna fatta egna beslut utifrån.

Upplägg:

3 h workshop där fakta, reflektion och praktiska övningar varvas.

IMG_20190329_151125.jpg

ÅTERBRUK 

- ETT PEDAGOGISKT GULDKORN

Målgrupp: Lärare i förskola, grundskola och lärarstudenter

Att arbeta med återbruk av spill och restmaterial i utbildningssyfte är att sätta miljöfrågor och hållbar utveckling i första rummet.  Återbruk är en drivkraft mot en mer hållbar värld, det skapar ett ansvarsfullt och respektfullt samarbete för en hållbar framtid mellan människa, miljö, natur och kultur. Att ingjuta framtidshopp och framtidsoptimism i barnen är viktigt och återbruk är ett sätt att göra det på.

Upplägg:

3 h workshop där fakta, reflektion och praktiska övningar varvas.

IMG_20190329_152451_1 (1).jpg

KREATIVITET FÖR 

HÅLLBAR UTVECKLING 

Målgrupp: Lärare i grundskola, gymnasium och lärarstudenter

Innovativ förmåga kommer att bli allt viktigare. De barn som börjar skolan nu kommer att gå i pension under senare delen av detta sekel. Vilken utbildning behöver de för att klara av framtidens utmaningar? Behovet av att ställa om till en hållbar utveckling är en av de största utmaningarna som mänskligheten någonsin har mött. 

Upplägg:

3 h workshop där fakta, reflektion och praktiska övningar varvas.

Klimatfrågan har på goda grunder seglat upp som det stora orosmolnet i vår tid, särskilt bland unga. På det landade ett litet virus som en bomb och de Globala komplexa sambanden damp ner rätt in i vår vardag. Vad ska skolan dra för slutsatser av det? Hur vi än tänker som individer visar vårt uppdrag otvetydigt att vi behöver möta eleverna i dessa stora och svåra frågor. Våra barn kommer att leva i ett samhälle med förändring som ett tillstånd och det behöver vi som verkar i skolan utforma vår undervisning ifrån.

 

Komplexa frågor, kräver att vi vågar undervisa utan att stå med alla svar. För detta behövs både mod och kunskap. Syftet med alla våra workshops är just det; att rusta lärare i klimatförändringens tid, i kölvattnet av Corona pandemin och ingjuta mod och kraft att vara just lärare som vågar lära tillsammans med sina elever och tillsammans med sina kollegor.

 

Spillotekets unika metod att alltid använda kreativa processer med spill-material som en del av våra workshops leder till nya bilder av varandra, skratten som uppstår hjälper till att orka med de bitvis tunga frågorna och det kollektiva skapandet ger ett gemensamt fokus som deltagarna ”äger i kroppen” och ”tar med sig hem”.

 

 

 

logo_globala_malen-1.png

Självklart tar alla våra fortbildningar avstamp ur de Globala målen för hållbar utveckling.

bottom of page