top of page
Hemsida C&L.png

NING FÖR LÄRARE

”Det här var verkligen just den fortbildning vi behövde. Vi fick hjälp att ta i ganska svåra frågor tillsammans kring klimat och framtiden, men också tillsammans fundera kring hur vi vill arbeta med frågorna med just våra elever på just vår skola.
Det var skönt att vi fick ta blocken i vår egen takt och välja de frågor som kändes viktigast för oss.”
Lärare åk 4-6, Lerum

VAD?

Syftet med fortbildningen är att stärka pedagoger att bli trygga att tillsammans med elever jobba kreativt och utforskande kring de komplexa hållbarhetsutmaningarna.

 

Det är en fortbildning där pedagoger får konkreta verktyg att använda direkt i klassrummen. De Globala målen blir begripliga, användbara och ett stöd i skolans arbete med Lärande för Hållbar utveckling.

Fortbildningen innefattar en introduktion till Agenda 2030 och de Globala målen, aktuell forskning kring ungas klimatoro, kreativitet och lärande kopplat till hållbar utveckling och utbildningens roll i klimatförändringens tid.

 

Fortbildningen varvar filmer, teori, reflektionsfrågor och kreativa moment. Deltagarna får själva arbeta kreativt och kollegialt.

Man blir tydligt lotsad genom de olika momenten via korta filmer med spilliristorna på Spilloteket som i exemplet nedan:

 

 

 

 

 

Det webbaserade läromedlet och lärarhandledningen Spillosoferna presenteras också som ett konkret material för skolorna att arbeta vidare med. Läromedlet är väl förankrat i både läroplanen och de Globala målen och har tonvikt på delaktighet och entreprenöriellt lärande både för elever och lärare.

HUR?

Webbaserat och interaktivt. Allt material finns samlat här på sidan. Ni kan antingen ta del av det tillsammans via storbildsskärm eller direkt på en dator, beroende på antal deltagare.

 

En person behöver vara ansvarig för de enkla förberedelser som ingår i de olika blocken som ska genomföras. Instruktioner finns när du loggat in.

Omfattning: 2 block á max 3 timmar, två tillfällen

BLOCK ETT

1 - Förberedelser

2 - Introduktion

3 - Fakta - nuläget i världen 

4 - Tankar från barn och unga

5 - Forskning om klimatoro och hopp

6 - Globala målen - Agenda 2030

BLOCK TVÅ

7 - Kreativitet och hållbar utveckling

8 - Kreativitet i praktiken

9 - Spillosoferna - ett konkret verktyg 

Logga in
bottom of page