Vi som står bakom Spilloteket är tre lärare med många års erfarenhet från skola och förskola. Vi har vidareutbildat oss framförallt kring de estetiska lärprocesserna och med ateljeristakompetens i bagaget blev steget till spillirista naturligt.

Spilliristorna

Vad får tre lärare att kasta sig ur trygga anställningar, starta ett Spillotek, döpa sig själva till spilliristor och på så vis kämpa för en bättre värld, med barns och ungas röster som självklart fokus? Allt är ju ganska befängt. Klimatet skenar och vi börjar samla spill, folk plastbantar och vi fyller spillbussen med plast. Dessutom låter vi barn använda materialet. Och så påstår vi inget mindre än att världen behöver spilliristor!

Ja, världen behöver faktiskt spilliristor. Världen behöver nämligen alla som ser sin kompetens och glöd som en möjlighet att förändra världen till det bättre. Alla behövs. Och utifrån det har Spilloteket tagit sig friheten att skapa en helt egen yrkeskompetens. Alla viktiga yrken har ju uppfunnits någon gång.

Vi som står bakom Spilloteket är tre lärare med många års erfarenhet från skola och förskola. Vi har vidareutbildat oss framförallt kring de estetiska lärprocesserna och med ateljeristakompetens i bagaget blev steget till spillirista naturligt.

Priser och utnämningar

Arvsfondens Guldkorn

2019

För bästa kommunikation av de

Globala målen

2018

Östersunds kommuns Miljöpris

2016

Spillmaterialet

Industrispill - är det verkligen en lösning på nutidens utmaningar? Går det inte helt på tvärs mot allt som är av relevans idag som digitalisering, plastsanering och hederlig sopsortering?

Spilloteket lever mitt i nutidsparadoxen och vi tror att det är vårt vassaste kort. Spill har ingen hög status och ute på fabrikerna är det mycket oglamoröst att dyka i containrar och lyfta fram guldkornen mitt bland snusprillor och oljor. Men sorterat och satt i ett nytt sammanhang blir det som en godisbutik av möjligheter. Dessutom tror vi stenhårt på kreativitet och delaktighet – då tycker vi att det här är tidernas combo!

Om Spilloteket

Spilloteket är en kreativ demokrativerkstad och ett pedagogiskt forum som använder sig av spillmaterial från Jämtlands industrier i allt sitt görande och tänkande. Det är en kreativ plats för dialog, innovationer och lärande. Vi jobbar med norm- och banbrytande lösningar med de Globala målen för hållbar utveckling som utgångspunkt. Vi utmanar varandra att sluta ta resurser från planeten och i stället tänka en gång till, nyttja befintligt material, låta det få en ny skepnad eller funktion. Människor besitter kreativa superkrafter och vi frigör dem med hjälp av spillmaterial. Vår strävan är att barn och unga ska höras mer i samhällsdialogen, kunna påverka på riktigt och synas i det offentliga rummet. Vi vill att barn och unga ska känna att de inte förbereder sig för livet utan att de lever och är delaktiga just nu. 

 
 

Spillmaterial är ett helt nytt och okänt material att få i sina händer. Det finns inga förutbestämda bilder av vad det ska bli eller hur det ska användas. Spillmaterial som val av material väcker naturligt frågor och tankar om hur vi kan ta tillvara på jordens resurser och verka för en hållbar utveckling. Det är ett spännande material som triggar fantasin på annorlunda sätt och sätter kreativiteten i rörelse. Men också ett jämställt material utan kopplingar till några stereotypa bilder av kön.

 

Spillmaterial är ett socialt material som inbjuder till gemensamt byggande och laborerande. Det uppmuntrar till ett humoristiskt, tillåtande och undersökande arbetssätt.

Spillmaterial väcker också frågor och tankar om industri och tillverkning och vårt behov av nya innovationer som kan vara till gagn för samhället och blir en länk till de faktiska företag och industrier som finns i närområdet.

Spillmaterialet har låg status och det ligger något gäckande i att använda ”skräp” som en möjliggörare för att tänka nytt. Spillmaterialet går från skräp till material när det sorteras och lyfts in i ett nytt sammanhang. Det kan därmed symbolisera allt skräp i världen, om vi ordnar upp det, sorterar… vad kan hända då? Spillet blir en konkret hjälp att se på världen med andra ögon. Spillmaterial finns i överflöd, då är det smart att passa på att använda det.

Våra huvudsponsorer

Vi vill samarbeta och gå in i partnerskap med företag som delar vår vision och värdegrund och som vill ta chansen att vara med och bidra till att dagens barn och unga får fortsätta att leva på en frisk och hållbar planet.

Det finns plats för fler! Välkomna att bli en del av vårt hållbara team!

 

Woolpower (1).png
ostersundshem_logo_liggande.png
 
 

Övriga sponsorer

settings.png
adeprimo-220x220.png

Lundhags

Essge plast AB

Lindevalls

Gneis

Norrmontage AB

Dots n´Bows

Åre produktion

Tekonf

Trangia

Thorgerzon reklam AB

Åre skidfabrik

Nordlock 

Åre toveri

Norrlandsägg

Pdl Östersund

Växbo lin

JNY Colorful kids

Hallströms

Gneis

ICA Kvantum Östersund

Pontus Ericsson AB

NVI Skorstens system

Diös Fastigheter AB

Folktandvården Frösön

Våra spillskänkande företag och  partners

Vi samarbetar också med lokala industrier och företag i Jämtland som skänker en del av sitt spillmaterial till oss.

Det finns plats för fler! Om ni har spill, tveka inte att höra av er!