Med stöd från:

TM

Skola

Till skolor erbjuder Spilloteket fortbildningar, läromedel och skolaktiviteter. Allt i linje med kursplanerna och med fokus på att låta lärandet genomsyras av hållbarhet, kreativitet och delaktighet för både elever och pedagoger. Välkommen att ta del av våra erbjudanden!

Till hösten 2020 lanserar vi ett nytt läromedel för åk F-6. Läromedlet ger skolan verktyg att arbeta kollegialt och ämnesövergripande om hållbar utveckling med utgångspunkt i alla de 17 Globala målen, Agenda 2030.

Med ett arbetssätt som bygger på delaktighet och demokrati och en mångfald av pedagogiska metoder får elever och lärare gemensamt ta sig an 17 olika utmaningar som var och en utgår från ett vardagsnära dilemma och kopplar ihop det med ett specifikt globalt mål.

Just nu, vt -20, söker vi fler testskolor som vill vara med i utvecklingen av läromedlet.

Vill din skola vara med?

Skapande

skola

KREATIV VERKSTAD med spill, spilliristor och skönt sväng. 

Spilloteket tar med sig sin mobila pop-up verkstad fylld med spill-material från länets industrier, rätt in i klassrummen och förvandlar dem till små tivolin av kreativitet och glädje. Barnen får ta del av en rolig workshop full av sprudlande påhittighet, oväntade material och skön musik - där de får gott om tid att skapa och utforska tillsammans med andra. Denna workshop strävar efter att väcka skaparkraft, tilltro till den egna förmågan och så små frön kring hållbarhet. 

För att veta mer samt boka, kontakta oss!

Fortbildningar

Är du pedagog inom skola eller förskola och vill fortbilda dig inom:

Agenda 2030

Hållbara lärmiljöer

Estetiska lärprocesser

Entreprenörskap i skolan

Med ateljén i fokus på förskolan

Vi skräddarsyr efter era önskemål. Kontakta oss!

SPILL! Min värld 2030

Vår prisbelönta innovationstävling för grundskolan där eleverna får vara med och hitta nya lösningar för en mer hållbar värld.

 

För tillfället finns ingen ny omgång planerad.