SKOLA

Till skolor erbjuder Spilloteket fortbildningar, läromedel och skolaktiviteter. Allt i linje med kursplanerna och med fokus på att låta lärandet genomsyras av hållbarhet, kreativitet och delaktighet för både elever och pedagoger. Välkommen att ta del av våra erbjudanden!

TM

Ett läromedel om de Globala målen

Spillosoferna är ett webbaserat och interaktivt läromedel för lärare i åk F-6 som ger verktyg att arbeta kollegialt och ämnesövergripande med lärande för hållbar utveckling med utgångspunkt i de 17 Globala målen, Agenda 2030. Läromedlet inkluderar lärarintroduktion och löpande handledning.

 

I Spillosoferna bjuds elever in att bli just spillosofer, en slags moderna tänkare som utforskar nuet och som tillsammans blir kompetenta och handlingskraftiga aktörer för en mer hållbar värld.

Läromedlet är uppbyggt kring tio utmaningar som elever och läraare tillsammans får ta sig an och utforska. Alla utmaningar utgår från barnens värld och tar avstamp i de Globala målen. Exempel på utmaningar är Hamburgare, Presenter och Klasskompisar.

Läs mer på www.spillosoferna.se och se filmen nedan!

Just nu erbjuder vi en fri testdel av Spillosoferna.

Det är utmaningen Corona som är kopplad till det Globala målet 3 - God hälsa och välbefinnande.

Med andra ord, högaktuellt just nu!

Du registrerar dig för fri användning genom att skicka in formuläret Anmälan Corona 

Skriv ut folder

för mer info om Spillosoferna och våra övriga erbjudanden!

 

HÅLLBARA

TILLSAMMANS

 Ett skolmaterial för hållbar utveckling

Klassrummet blir en plats att “testa på hållbarhet” tillsammans genom sex tillfällen som som utgår från vardagliga områden som mat, resor, konsumtion och energianvändning. Självklart utifrån ungdomarnas perspektiv. Övningarna är kreativa, roliga och utmanande med syftet att göra alla delaktiga. Hållbara kan vi i slutändan bara bli tillsammans!

För högstadiet och gymnasiet.

 

LÄRAR-

FORTBILDNINGAR

Vi skräddarsyr fortbildningar för pedagoger från förskolan till gymnasiet. Alltid med stor kollegial delaktighet. Alltid kreativt. Alltid inspirerande, utmanande och hållbart.

 

Spilloteket vill på allvar vara med och rusta lärare i klimatförändringens tid genom att skapa rum för verkliga samtal och ge lärarna plats att vända och vrida på de komplexa hållbarhetsfrågorna tillsammans och på så vis få mod och motivation att ge hållbar utveckling stort utrymme i skolan. Välkommen att kika närmare på de fortbildningar vi har att erbjuda.

JUST NU SPECIALERBJUDANDE:

Hemsida C&L.png
 

SKAPANDE SKOLA

KREATIV VERKSTAD med spill, spilliristor och skönt sväng. 

Spilloteket tar med sig sin mobila pop-up verkstad fylld med spill-material från länets industrier, rätt in i klassrummen och förvandlar dem till små tivolin av kreativitet och glädje. Barnen får ta del av en rolig workshop full av sprudlande påhittighet, oväntade material och skön musik - där de får gott om tid att skapa och utforska tillsammans med andra. Denna workshop strävar efter att väcka skaparkraft, tilltro till den egna förmågan och så små frön kring hållbarhet. 

För att veta mer samt boka, kontakta oss!

SPILLOTEKETS DIDAKTISKA GRUND

Helt enkelt varför vi gör som vi gör och vad vi tänker om det!

Didaktik

- vaddå?

Vad?

Hur?

Varför?

För vem?

SPILL! Min värld 2030

Vår prisbelönta innovationstävling för grundskolan där eleverna får vara med och hitta nya lösningar för en mer hållbar värld.

 

För tillfället finns ingen ny omgång planerad.