DIDAKTISK GRUND

- helt enkelt varför vi gör som vi gör och vad vi tänker om det!

Därför  spillmaterial i undervisning 

Därför gör vi som vi gör