top of page

DÄRFÖR BEHÖVER VÄRLDEN SPILLIRISTOR

Vad får tre lärare att kasta sig ur trygga anställningar, starta ett Spillotek, döpa sig själva till spilliristor och på så vis kämpa för en bättre värld, med barns och ungas röster som självklart fokus? Allt är ju ganska befängt. Klimatet skenar och vi börjar samla spill, folk plastbantar och vi fyller spillbussen med plast. Dessutom låter vi barn använda materialet. Och så påstår vi inget mindre än att världen behöver spilliristor!

 

Ja, världen behöver faktiskt spilliristor. Världen behöver nämligen alla som ser sin kompetens och glöd som en möjlighet att förändra världen till det bättre. Alla behövs. Och utifrån det har Spilloteket tagit sig friheten att skapa en helt egen yrkeskompetens. Alla viktiga yrken har ju uppfunnits någon gång.

 

Vi som står bakom Spilloteket är tre lärare med många års erfarenhet från skola och förskola. Vi har vidareutbildat oss framförallt kring de estetiska lärprocesserna och med ateljeristakompetens i bagaget blev steget till spillirista naturligt.

 

Vad utmärker då en spillirista?

 

Jo, Spilliristan…

 • har en särskild kompetens att se värdet i det som annars har låg status eller helt saknar värde

 • har alltid lite spill i bakfickan, framfickan, i verkstan som hen släpar med sig…

 • har en förmåga och en envishet att hela tiden lyfta in de estetiska perspektiven

 • har helt enkelt en estetisk blick på världen, för att bättre kunna förstå den och synliggöra och begripliggöra utmaningar kopplade till formandet av mer meningsfulla och hållbara liv

 • hjälper oss andra att välkomna estetiken in i våra liv!

 • har en drivkraft att “föra in lite oro” och “att ställa saker på huvudet” och att använda ”humorn som vapen”

 • vill ge andra möjligheter att pröva sig fram och hitta sin väg.

 • slåss för att det alltid ska vara kreativt, delaktigt och hållbart

 • vill att barn ska få vara med och tänka om viktiga, riktiga saker, för en hållbarare värld

 • tar tillvara och utmanar människors tankar och kreativitet

 • skapar rum för reflektion

 • tycker att olika är bra

 • skapar nya plattformar, rör sig i mellanrummen, både ofrivilligt och frivilligt, medvetet och omedvetet.

 • är "learning by doing-aktivister", slåss för rätten att få prova sig fram

 • strävar efter att vara medskapare och ge utrymme för andra att vara medskapande

 • går att använda i fler situationer än man kan tro!

bottom of page