Klimatfrågan har på goda grunder seglat upp som det stora orosmolnet i vår tid, särskilt bland unga. Vad ska skolan dra för slutsatser av det? Hur vi än tänker som individer visar vårt uppdrag otvetydigt att vi behöver möta eleverna i dessa frågor. Vårt uppdrag är både att synliggöra utmaningarna och att ge handlingskompetens och en bredare bas för ungdomarna att kunna fatta egna beslut utifrån.

 

När problem synliggörs skapar det ofta starka drivkrafter hos eleverna att vilja förändra. En viktig del av skolans uppdrag är därför att skapa autenticitet i undervisningen genom att ta upp problem som känns angelägna för dem. Det är först då de kan se en koppling mellan skolkunskaperna och sin egen vardag.

OM HÅLLBARA TILLSAMMANS

VAD?

Hållbara tillsammans är uppbyggt kring vardagliga områden som mat, resor, konsumtion och energianvändning utifrån ungdomarnas perspektiv. Läromedlet är upplagt på sex tillfällen där varje pass har en tydlig form och rymmer både fakta och reflektion. Övningarna är kreativa, roliga och utmanande med syftet att göra alla delaktiga. 

HUR?

Kostnad per klass: 750 kr

Intro tillfället gratis/SMAKPROV

Beställ via: skola@spilloteket.se

Hållbara tillsammans vill ingjuta hopp, mod, energi och nyfikenhet - klassrummet blir en plats att få “testa på hållbarhet” tillsammans. På så vis kan arbetet med lärande för hållbar utveckling i skolan verkligen göra skillnad. För individen och för samhället.