top of page

SPILLOTEKETS GRUNDSYN PÅ MÄNNISKOR OCH LÄRANDE

HÅLLBARHET, DELAKTIGHET OCH KREATIVITET är de tre värdeord som genomsyrar all Spillotekets verksamhet. Där hållbarheten är ett överordnat värde och delaktighet och kreativitet blir medlen för att skapa meningsfulla sammanhang för att arbeta med hållbar utveckling.

Barn och unga är unika individer, alla kompetenta och intelligenta på sitt sätt, men med olika erfarenheter och kunskaper. Vi tror på barns förmågor och medfödda drivkraft att med nyfikenhet utforska världen. Vi är övertygade om att vi människor lär och utvecklas i samspel med omgivningen och med summan av allt det som utgör oss som individer. Vi tror att olika uttryckssätt ger fler möjligheter för oss att kommunicera med omvärlden. Vi är alla estetiska varelser - som upplever världen med hela vårt jag, alla våra sinnen. Vi tror därmed att en så enkel sak som att få ett nytt, okänt material i händerna kan ge nya öppningar för tankar, idéer, fantasier och sätt för oss att skapa mening om det sätts i en meningsfull kontext tillsammans med andra.

 

Vår kunskapssyn och människosyn har sitt tydligaste fäste i ett färgrikt nystan av Vygotskij och Reggio Emilias pedagogiska filosofi med starka inslag av Cirkus Cirkörs filosofiska grund som ständigt utforskas med hjälp av allt görande. Spillotekets pedagogiska filosofi är med andra ord även ett demokratiskt ställningstagande för att Spilloteket i alla sina former och samarbeten ska vara en demokratisk praktik för såväl barnen och ungdomarna som för de vuxna.

bottom of page