top of page

DÄRFÖR SPILLMATERIAL I UNDERVISNINGEN

Industrispill i klassrummet - är det verkligen en lösning på nutidens utmaningar? Går det inte helt på tvärs mot allt som är av relevans idag som digitalisering, plastsanering och hederlig sopsortering?

Spilloteket lever mitt i nutidsparadoxen och vi tror att det är vårt vassaste kort. Spill har ingen hög status och ute på fabrikerna är det mycket oglamoröst att dyka i containrar och lyfta fram guldkornen mitt bland snusprillor och oljor. Men sorterat och satt i ett nytt sammanhang blir det som en godisbutik av möjligheter. Barn har egentligen inte heller särskilt hög status, i alla fall inte när det kommer till att låta dem verkligen vara med och tänka, påverka och synas i det offentliga samtalet. Dessutom tror vi stenhårt på kreativitet och delaktighet – då tycker vi att det här är tidernas combo!

Några viktiga tankar om spillmaterial:

 • Spillmaterial är ett helt nytt och okänt material att få i sina händer. Det finns inga förutbestämda bilder av vad det ska bli eller hur det ska användas.

 • Spillmaterial som val av material väcker naturligt frågor och tankar om hur vi kan ta tillvara på jordens resurser och verka för en hållbar utveckling.

 • Spillmaterial är ett spännande material som triggar fantasin på annorlunda sätt och sätter kreativiteten i rörelse.

 • Spillmaterial är ett jämställt material utan kopplingar till några stereotypa bilder av kön.

 • Spillmaterial är ett socialt material som inbjuder till gemensamt byggande och laborerande.

 • Spillmaterial uppmuntrar till ett humoristiskt tillåtande och undersökande arbetssätt.

 • Spillmaterial väcker också frågor och tankar om industri och tillverkning och vårt behov av nya innovationer som kan vara till gagn för samhället.

 • Spillmaterialet blir en länk till de faktiska företag och industrier som finns i närområdet.

 • Spillmaterialet har låg status och det ligger något gäckande i att använda ”skräp” som en möjliggörare för att tänka nytt.

 • Spillmaterialet går från skräp till material när det sorteras och lyfts in i ett nytt sammanhang. Det kan därmed symbolisera allt skräp i världen, om vi ordnar upp det, sorterar… vad kan hända då? Spillet blir en konkret hjälp att se på världen med andra ögon.

 • Spillmaterial finns i överflöd, då är det smart att passa på att använda det.

 

Skolverket har gett skolan i uppdrag att särskilt uppmuntra och utveckla det entreprenöriella lärandet. ”Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och att omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta.” (Skolverkets hemsida).

Vi ser att spillmaterialet satt i en kontext kan vara en värdefull metod för att stimulera detta. Och de kreativa förmågor som får chans att växa när vi får syn på våra egna kreativa superkrafter är en nyckel till att våga se sin egen möjlighet att vara med och påverka och forma världen.

 

Go and spill some creative super powers!

bottom of page