top of page

DÄRFÖR SATSAR VI PÅ DE LIVSVIKTIGA PEDAGOGERNA

Först och främst är vi människor. För alla är det meningsfullt att finna vägar för att kunna ta oss an det som oroar oss. Vi menar att vi alltför ofta matas med oro kring klimatförändringar och omöjliga hållbarhetsutmaningar, men alltför sällan utmanas med sätt att agera. Vi menar att lärarna står på en plattform med en fantastisk möjlighet att agera, de har alla elever och kompetenta kollegor med all tänkbar ämneskompetens omkring sig. Det ligger dessutom i deras uppdrag att arbeta med dessa frågor. Men vi vill framförallt väcka liv i glöden eller hålla redan brinnande entusiaster till liv - ingjuta hopp, mod, energi och nyfikenhet - då kommer arbetet med lärande för hållbar utveckling i skolan att göra skillnad.

 

Vi vill ge lärarna förutsättningar att göra det de är riktigt bra på och samtidigt utmana dem att våga göra det på ett delvis nytt sätt. Vårt mål är att att en majoritet av all undervisning ska kopplas till hur vi kan leva mer hållbart tillsammans på den här enda vackra planeten vi har. Då måste lärarna få göra innehållet till sitt samtidigt som de måste få brottas med andra. Vi vill på detta vis uppmuntra till ett mer holistiskt tänkande i en oftast ämnesuppdelad skola.

 

“Alla individer inom skola och utbildning skall ses som ledare i processen att förändra det samhälle vi lever och verkar i. Målet är ett globalt hållbart samhälle. För att nå dit krävs ett förändringsbenäget lärande som genom sin flexibilitet leder till aktiva handlingar, ett kritiskt förhållningssätt och ansvarstagande. På så sätt kan vi finna lösningar till globala utmaningar och aktivt bidra till en mer rättvis, fredlig, tolerant, inkluderande, trygg och hållbar värld, lokalt och globalt, nu och i framtiden.”

Global Action Plan, UNESCO

 

Så kort och gott satsar vi på de livsviktiga pedagogerna för:

  • Att de ska få syn på sin egen arena, plattform och fatta mod tillsammans

  • Att få dem att upptäcka att de själva kommer att förändras och utvecklas på vägen genom att börja arbeta med hållbarhetsfrågorna.

  • Att få leta tillsammans.

  • Att få lära tillsammans.

  • Att våga arbeta mer ämnesövergripande tillsammans.

  • Att få syn på sin egen kreativitet.

  • Att få syn på de Globala målen.

  • FÖR ATT VI TROR PÅ DEM!!

bottom of page