top of page

MÅL OCH BEDÖMNING

Det är en självklarhet att Lärande för Hållbar Utveckling ska vara en integrerad del av undervisningen. Universitets- och högskolerådet har tagit fram dokumentet ”Lärande för hållbar utveckling, i styrdokument för förskola och skola”. Där finns utdrag ur läroplanen för förskolan och hela grundskolan - med fokus på lärande för hållbar utveckling utifrån samtliga ämnen.

Skärmavbild 2020-03-04 kl. 11.54.35.png

(Klicka på bilden för att läsa eller ladda ned dokumentet)

Ett litet utdrag:

Kännetecknande för lärande för hållbar utveckling är att det:

 

  • integreras i skolans olika ämnen,

  • är ämnesövergripande,

  • har både lokalt och globalt perspektiv,

  • använder en mångfald av pedagogiska metoder,

  • gör eleverna delaktiga och kritiskt tänkande,

  • utgår från demokratiska värderingar,

  • startar i skolans tidiga år och fortsätter att utvecklas genom hela skolgången.

bottom of page