top of page

DÄRFÖR FOKUSERAR VI PÅ DE GLOBALA MÅLEN

ALLA VET, ALLA VILL (i alla fall nästan!), MEN HUR GÖR MAN?

Spilloteket är övertygade om att vi tillsammans kan förändra världen! Att sträva efter att vända en negativ klimatförändring, öka jämställdheten, minska fattigdomen och utrota hungern. Agenda 2030 rymmer 17 ambitiösa mål som världens ledare gemensamt fattat beslut om att genomföra. Men utan alla oss vanliga är det omöjligt. Skolan är en fantastisk plats att utgå ifrån. Allt ryms redan i uppdraget och barnen, ungdomarna (och pedagogerna!) är en kraft som vi behöver få på fötter. Alla måste få en chans att BRY SIG, FÅ ANVÄNDA SINA KREATIVA SUPERKRAFTER OCH BLI INBJUDNA ATT SAMARBETA. Spilloteket vill vara ett gemensamt HUR, där alla bjuds in att vara med och lösa nutidens och framtidens utmaningar, lokalt och globalt.

 

Spillotekets vision är att ingjuta mod och hopp, bli en inspirationskälla för skolor, företag och medborgare och att barnens kreativitet ska utmana oss alla att anstränga oss ännu lite hårdare. 2030 ska världen vara en bättre plats – för alla!

 

Under september 2017 drog FN igång en kampanj som heter the Worlds biggest lesson. Genom det initiativet vill de få alla att bry sig, använda sina kreativa superkrafter och samarbeta. FN gör det inte åt oss, utan vi måste inse att vi är en del av det. Det känns mycket meningsfullt och relevant för ett Spilloteket - som vill vara en kreativ demokrativerkstad på riktigt!

IMG_2555.JPG
bottom of page