top of page

Att ha en innovativ förmåga är något som kommer att bli allt viktigare. De barn som börjar skolan nu kommer att gå i pension under senare delen av detta sekel. Vilken utbildning behöver de för att klara av framtidens utmaningar? Behovet av att ställa om till en hållbar utveckling är en av de största utmaningarna som mänskligheten någonsin har mött. För att det ska vara möjligt behöver vi kunskap, värderingar och färdigheter som bidrar till en mer hållbar framtid. Alla människans resurser behöver tas i anspråk för att vi ska lyckas. Kreativt och innovativt, vetenskapligt tänkande behöver kombineras med kulturella uttrycksformer där känslouttryck, empati och närvaro tar plats.

 

I denna workshop får deltagarna själva ta sig an verkliga hållbarhetsdilemman och arbeta kreativt med hjälp av Spillotekets unika arbetssätt. Med hjälp av spillmaterial från industrier och företag i Jämtland kommer deltagarna använda sin kreativitet och närma sig hållbar utveckling från ett oväntat håll där både huvud och händer sätts i rörelse och där alla kommer att vara aktiva i dialog, görande och reflektion. Alla dilemman förankras i de Globala målen - världens gemensamma plan för hållbar utveckling. 

 

Workshopen kommer att ge både förståelse, motivation och verktyg till hur vi kan ta oss an klimat och hållbarhetsfrågorna på ett kreativt sätt. Entreprenöriellt lärande blir hållbart lärande när det är som allra bäst. 

”Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och att omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta.” 

Skolverket

Upplägg: 3 h workshop där fakta, reflektion och praktiska övningar varvas. Vi skräddarsyr alla våra workshops så att de passar just er.

 

Målgrupp: Lärare i grundskola och gymnasium, lärarstudenter

Kontakta oss på skola@spilloteket.se för mer information samt prisuppgift.

Citat från tidigare deltagare: 

“Det gav en fyllig inblick i de Globala målen och hur alltihop hänger ihop och matnyttig fakta kring det, sedan kom höjdpunkten när vi själva fick vara med och kreera lösningar på hållbarhetsdilemman genom att använda oss av allt spill. Och så var det himla skoj!” 

Karin Lenke, Östersunds kommun

Kreativitet och hållbar utveckling

bottom of page