top of page

Utbildning i klimatförändringens tid

Citat från tidigare deltagare: 

 

“Jag vet inte riktigt vilken av alla vägar jag ska gå vidare, men jag vet att jag vill och att jag nästan kan börja i vilken ända som helst med eleverna och vi kan jobba med hållbarhet. Att det är komplext, men att skolan är en perfekt plats för just komplexa frågor om vi vågar jobba ämnesövergripande och tillsammans. Skönt att kunna göra skillnad på jobbet.”

Lärare Sundsvalls kommun

Denna workshop lyfter skolans och förskolans möjlighet och roll i klimatförändringens tid. Skola/förskola är egentligen optimala platser att ta sig an de komplexa hållbarhetsfrågorna på. Här finns många oliktänkande människor, tid, alla tänkbara ämnen med god möjlighet att arbeta ämnesövergripande där både fakta, etiska utmaningar och reflektion kan få gå sida vid sida. 


 

Lärare kan spela en avgörande roll i klimatförändringens tid där de kan göra utrymme för att tillsammans med barnen och ungdomarna söka nya svar på vad som är ett gott och hållbart liv. De kanske till och med behöver återuppfinna vad det är att vara lärare.

 

Med hjälp av Spillotekets unika arbetssätt kommer workshopen att ge både förståelse, motivation och verktyg till hur vi kan ta oss an klimat och hållbarhetsfrågorna på ett holistiskt vis och ger motivation att våga arbeta kreativt med dessa frågor i klassrummen. Med hjälp av spillmaterial från industrier och företag i Jämtland kommer deltagarna att närma sig ämnet från ett oväntat håll och alla kommer att vara aktiva i dialog, görande och reflektion. Kunskapen kommer att sätta sig i kroppen. 

Upplägg: 3 h workshop där fakta, reflektion och praktiska övningar varvas. Vi skräddarsyr alla våra workshops så de passar just er.

 

Målgrupp: Lärare i förskola, grundskola och gymnasium, lärarstudenter

Kontakta oss på skola@spilloteket.se för mer information samt prisuppgift.

“Hållbarhetsfrågorna benämns ofta som ”wicked problems”. De är komplexa, svårformulerade, kniviga att kartlägga och avgränsa och bottnar ofta i olika värdesystem som kan sätta stopp för vissa förslag till lösningar. Det blir alltmer påtagligt att om människan ska lyckas hantera dessa behöver vi finna nya kreativa sätt att handskas med utmaningarna och etablera nya vanor och nya sätt att hantera dem på samtliga nivåer i samhället. Hållbarhetsfrågorna förutsätter helt enkelt nyskapande och nytänkande.”

Skolverket, Lärmodulen Hållbar utveckling

bottom of page