top of page

Återbruk - ett pedagogiskt guldkorn

Att arbeta med återbruk av spill och restmaterial i utbildningssyfte är att sätta miljöfrågor och hållbar utveckling i första rummet.  Återbruk är en drivkraft mot en mer hållbar värld, det skapar ett ansvarsfullt och respektfullt samarbete för en hållbar framtid mellan människa, miljö, natur och kultur. Att ingjuta framtidshopp och framtidsoptimism i barnen är viktigt och återbruk är ett sätt att göra det på. Genom återbruk blir använda material en resurs och att ständigt köpa nytt inte längre en självklarhet. Stora frågor om etik, moral och vårt sätt att sätta oss själva i centrum kan lyftas och ifrågasättas. Dessutom blir det oftast väldigt roligt.

 

Hela Spillotekets breda verksamhet bygger på återbruksmaterial och under denna workshop kommer  spillet att vara centralt, både som utgångspunkt för reflektioner men också som “ett språk” som vi kommer att tänka med tillsammans. Mycket tid läggs på övningar i mindre grupper och gemensamma reflektioner. Teori varvas med många praktiska moment. Med er hem kommer ni att ha nya erfarenheter i kroppen och många konkreta idéer och exempel på hur ni själva kan komma igång och arbeta mer med återbruk i er undervisning.

Upplägg: 3 h workshop där fakta, reflektion och praktiska övningar varvas. Vi skräddarsyr alla våra workshops för att passa just er.


Målgrupp: Lärare i förskola, grundskola och lärarstudenter

Kontakta oss skola@spilloteket.se för mer information samt prisuppgift.

Citat från tidigare deltagare: “Nu vill jag gå raka vägen hem och göra! Jag har fått både mer kunskap om varför återbruksmaterial är smart och jag har fått konkreta tips på hur vi kan börja. inspirerande och användbart direkt”.

 

Förskollärare, Åre kommun.

Vill du läsa mer om Spillotekets tankar om Spill? 

https://www.spilloteket.se/om-spilloteket

 

Vill du ha en skräddarsydd workshop eller processledning utifrån en verkstad/ateljés möjlighet på en förskola eller skola ordnar vi gärna det så att det passar just era behov.

bottom of page