top of page

AVSLUT

Tillfälle 5

45-60 min

Friends Party

SYFTE:

Syftet med detta avslutande tillfälle är att ni ska summera vad ni har kommit fram till, knyta ihop den policy och de åtgärdslistor ni har formulerat, för att få ett tydligt avstamp framåt. Och självklart ska ni fira. Spilloteket hälsar ett stort WOW - ni har verkligen vågat fundera tillsammans och tänk vad ni har åstadkommit bara genom att få till alla de här träffarna och vågat sätta ner foten och formulerat konkreta förslag på åtgärder för en mer klimatsmart förening. Det är hoppfullt engagemang! 

UPPLÄGG:

I detta avslutande tillfälle har ni ett förslag på upplägg, som utgår från att ni har följt arbetet med Åtgärdslistor och Policy- skrivning med löpande tillägg i era protokoll. Har ni gjort på annat sätt så anpassa denna avslutning efter det. Det viktiga är att det blir ett konstruktivt avstamp framåt som passar för er styrelse.

FÖRBERED:

Gott fika att fira med! 

1. INLEDNING:

LÄS:

När ni drog igång den här studiecirkeln hade ni med er kunskap, tankar och känslor kopplade till hållbarhet, klimatförändringar och kring hur vi människor lever på vår planet. Frågor som lätt kan kännas överväldigande och ibland till och med skrämmande. Individens påverkan kan kännas helt obetydlig och även en förenings möjlighet att påverka kan verka futtig. Men vi hoppas att ni fått med er hopp och handlingskraft - det finns ju massor vi kan göra. Det finns nämligen inget annat på jorden än enskilda individer som kan välja att agera tillsammans. Och vi kan underlätta för varandra att göra rätt.

SAMTALA:

Ta en kort runda utifrån följande: 

 • Vilka reflektioner gör ni nu efter att ha genomfört fyra tillfällen? 

Finns det frågor som berört er extra, varit särskilt svåra att prata om, komma på konkreta åtgärder kring, varit extra inspirerande och lätta osv?

 • Har ni blivit hållbarare tillsammans?

2. ÅTERBLICK OCH FRAMÅTBLICK

LÄS OCH SAMTALA:

Nu är det dags att se om ni har uppnått de mål som var utgångspunkten för den här studiecirkeln. Gå tillsammans igenom målen som ni tog del av i Introduktionen och som ni nu har jobbat med. Samtala och reflektera utifrån de efterföljande frågorna, lägg till egna. 

 

Mål:

 • Att er förening minskar ert klimatavtryck!

      Tror ni att ni har det? I så fall på vilka sätt?

 

 • Att ni som förening får en hållbarhetspolicy som är användarvänlig

      Har ni formulerat er policy så att den fungerar? 

      Behöver ni vässa den ytterligare? 

      Skriva ihop den till ett dokument? 

      Vem gör det? Kanske ni kan göra det tillsammans nu på en gång.

      Hur sprider ni den till föreningen?

 

 • Att ni genom att lägga till en ny paragraf, “Hållbarhet”, i styrelseprotokollen får ett väldigt konkret verktyg, en slags metod, för att hålla arbetet levande året runt och inte bara som ett parallellt dokument som ni tittar på en gång om året. 

      Känns detta som en bra och fungerande modell för er? 

      Behöver ni justera något? Tänk att detta verkligen ska vara ett verktyg som fungerar för just          er. 

      Fungerar era åtgärdslistor? Är det tydligt vem som är ansvarig och känns de rimliga och              realistiska?

      Och visst kommer ni ihåg att fira däremellan!

 

 • Att arbetet kan leda till ändringar i föreningens stadgar. 

      Har ni behov av att göra stadgeförändringar? Hur går ni vidare då?

 

 • Att studiecirkeln kan sprida sig från styrelsens arbete till att hela föreningen inspireras att göra egna kamratcirklar på samma tema. 

      Är det någon medlem som har hakat på? I så fall är det ju superspännande att fånga upp          hur det har gått. Annars kanske det är läge nu att peppa medlemmar att dra igång,

      eller för er som förening att arrangera en cirkel för unga. 

 

 • Satte ni upp egna mål utöver dessa? 

      Hur har det i så fall gått?

3. ÅTERKOPPLING TILL AGENDA 2030

LÄS OCH SAMTALA:

Under introduktionstillfället lyftes vikten av att alla nivåer i samhället bidrar till att genomföra Agenda 2030. Vi hoppas att ni genom ert arbete nu kan se hur ni bidrar. 

 

 • Gå tillsammans in på Globala målens hemsida www.globalamalen.se

 • Plocka ut de mål ni är med och genomför genom er verksamhet. 

 • Förtydliga gärna er Hållbarhetspolicy ytterligare genom att skriva in de Globala mål som är aktuella för er.

 

Ökad tydlighet kring målen kan vara en hjälp vid kommunikation med föreningsmedlemmar, myndigheter och allmänheten. Idag finns det många bidrag att söka för att genomföra Agendan, t ex via Postkodlotteriet, Vinnova, SIDA, Allmänna arvsfonden osv. Utökade ekonomiska medel kan vara en hjälp att växla upp ert hållbarhetsarbete ytterligare.

TIPS!

För fördjupning: 

 • Läs igenom delmålen för att ytterligare skärpa era aktiviteter. 

 • Vilka delmål är mest aktuella för er?

4. AVSLUTNING

LÄS:

Inledningsvis lyftes vad en förening kan tjäna på genom att arbeta aktivt med hållbarhet:

 

 • Att omsätta ord till handling är sällan en enkel sak, men det skapar mening för både styrelse och medlemmar att aktivt och tillsammans försöka. Det känns bra när man gör nåt bra!

 • Föreningen blir mer attraktiv för både befintliga och potentiella nya medlemmar. De föreningar som väljer att arbeta aktivt med hållbarhet kommer att ligga i framkant. Om hela samhället ska utvecklas i en hållbar riktning är det ju schysst att vara med långt fram!

 • Föreningen har en stor möjlighet till opinionsbildning, dvs ett förtydligat, konkret och omtalat hållbarhetsarbete i föreningen kommer att ge ringar på vattnet till medlemmarna och samhället. Förändring som behövs!

(Från Introduktionstillfället)

 

Vi hoppas att ni har fått känna detta och att ni tar tillfället i akt att verkligen sprida det viktiga arbete ni har dragit igång. Tillsammans ska vi nå målen i Agenda 2030 och skapa en bättre värld!

UTVÄRDERA via länken (fem min) 

HÄR KOMMER EN LÄNK ATT UPPDATERAS!

bottom of page