top of page
200202175065p.jpg
200202175065p.jpg
200202175065p.jpg
200202175065p.jpg

1. Introduktion

“Utbildningen ska inte stanna vid att ge kunskaper om tillstånden i världen, utan också främja vilja och förmåga att påverka utvecklingen i en hållbar riktning. Lärande för hållbar utveckling definieras därför inte enbart genom sitt innehåll, utan i hög grad också av formerna för utbildningen.” Skolinspektionen

SE: Spilliristorna hälsar välkomna, 5:55 min
bottom of page