top of page
putple-stripe-fabric-Robert-Kaufman-Pana
putple-stripe-fabric-Robert-Kaufman-Pana
putple-stripe-fabric-Robert-Kaufman-Pana
putple-stripe-fabric-Robert-Kaufman-Pana

2. Kreativitet i praktiken

“Utbildningen ska inte stanna vid att ge kunskaper om tillstånden i världen, utan också främja vilja och förmåga att påverka utvecklingen i en hållbar riktning. Lärande för hållbar utveckling definieras därför inte enbart genom sitt innehåll, utan i hög grad också av formerna för utbildningen.” Skolinspektionen

Förbered:

 

 • Skriv ut Miljöundervisning v/s Lärande för hållbar utveckling i ett exemplar per deltagare

 

 

 • A3 - ett per grupp (3-5 personer i varje grupp)

 • Pennor

 • Mindre lappar, t ex post it eller liknande

 • Skriv ut instruktionerna för övning 1 och övning 2

 • Ställ iordning “Återbrukslådan”

 • Saxar, tejp och lim

141169986_458383078651613_34905620987328
SE: Spilliristorna - introducerar kreativitet i praktiken, 2:58 min
Reflektera tillsammans, 10 min

 

Utgå från jämförelsen mellan Miljöundervisning och Lärande för hållbar utveckling. Samtala två och två.

 • Vad väcker det för tankar hos er?

 • Vilka erfarenheter har ni från er egen undervisning?

 • Var skulle ni placera den undervisning som ni bedriver idag?

Miljöundervisning v_s Lärande för hå
Boktips:

Hållbar utveckling

- ämnesdidaktisk tematisering

för grundskolan

av Per Sund och Louise Sund

pasted image 0.png

Länk till boken på Libers hemsida här

SE: Spilliristorna introducerar övning 1 - Att utgå från barnens värld, 5:33 min
Instruktion övning 1 - Att utgå från barnens värld, 15 min 

1. Dela upp er i grupper om 3-5 personer.

 

2. Gör en gemensam tankekarta på ett A3 där orden PRESENTER och KALAS står i mitten. Ni ska komma på så många trådar, spår och intressekonflikter ni kan. 10 min

 

Ta hjälp av följande frågor för att sätta igång tankeprocessen:

 • Vad är det som barnen är frustrerade över eller nyfikna på? Vilka är deras frågor?

 • Vad finns det för intressekonflikter? Tex ekonomiska, sociala, ekologiska.

 • Hur är kalas och presenter kopplade till konsumtion? Behöver vi egentligen mer saker? Har skolan med detta att göra?

 • Finns det någon norm för gåvor? Vad är accepterat? Kan man ge bort begagnat eller något man har gjort själv? 

 • Vilka skolämnen är relevanta? Vilket centralt innehåll ur kursplanerna får vi med genom att arbeta med detta stoff? 

 • Vad finns det för historiskt, geografiskt, kulturellt perspektiv? Utgå från era olika kompetenser och olika ämneskunskaper.

 • Vilka Globala mål ryms?


3. Spegla er gemensamma tankekarta mot sammanställningen om Miljöundervisning kontra Lärande för hållbar utveckling. Vad får ni syn på? Vad får ni lust att prova på i verklig undervisning? 5 min

SE: Spilliristorna introducerar övning 2 - Hitta på hållbara presenter, 6:51 min
Instruktion övning 2 - Hitta på hållbara presenter

1. Dela in er i grupper om 3-5 personer

2. Tänk var för sig ut en valfri person som du vill fira, det kan vara vem som helst, kungen eller din syrra. Alla skriver på varsin lapp, utan att visa varandra och lägger de uppochnervända  åt sidan i en hög. Ni kommer att använda dem längre fram. 

3. Därefter ska ni i grupperna spåna idéer tillsammans vad Hållbara presenter skulle kunna vara. Alla fattar en penna och tar en hög små lappar. Nu sprutar ni ur er idéer, skriver och säger samtidigt idéerna högt. Här får man bara säga JA och peppa varandra! Ös på med idéer, de uppenbara och de helt ouppenbara! Håll tempo! Här är det kvantitet som räknas.  Max 5 min 

4. Vänd lapparna upp och ner.

5. Dra den person som ni ska fira ur högen.

6. Dra därefter fem lappar av era presentförslag. 

7. Nu har ni personen ni ska fira och hur det ska gå till. Då ska ni sätta ihop födelsedagen utifrån lapparna och komma på ett roligt sätt som ni ska presentera det hela på för era kollegor. Alla har samma ramar att förhålla sig till. Ni har 15 min på er att förbereda er presentation. 

Ramar för presentationen: 

 • berätta lite om personen ni ska fira

 • minst ett av presentförslagen ska byggas som en prototyp av återvinningsmaterial, använd återbrukslådan eller återvinningen. 

 • kombinera presenterna och sätt ihop det hela till en enkel scen eller drama så att man fattar vad det är, använd valfri rekvisita - ni har ju förhoppningsvis en hel skola att plocka ifrån. 

8. Alla grupper får presentera sina hållbara presenter för de andra grupperna. Ca 3-5 min/grupp


9. Avslutningsvis går ni tillbaka till de mindre grupperna och speglar er arbetsprocess mot sammanställningen om Miljöundervisning kontra Lärande för hållbar utveckling. Vad får ni syn på? Vad tar ni med er in i er egen undervisning?  10 min

bottom of page