top of page
e0e7bcdd1d47916e790ed1be01863e7911_edite
e0e7bcdd1d47916e790ed1be01863e7911_edite
e0e7bcdd1d47916e790ed1be01863e7911_edite
e0e7bcdd1d47916e790ed1be01863e7911_edite

4. Forskning om klimatoro och hopp

“När vi agerar skapar vi meningsfullhet, hopp och mer handlingskraft både för oss själva men också i allra högsta grad för andra. En person som upplever att livet är meningsfullt kommer att kämpa på i tuffa situationer, även i situationer som det är oklart hur man bör handskas med.” Spilloteket

SE: Spilliristorna - om forskning kring klimatoro och strategier för att stilla oro och skapa handling, 2:58 min
Reflektera tillsammans, 10 min

1. Skriv först några korta tankar själv på en lapp utifrån frågorna:

  • Känner du igen dig själv? Vilken strategi väljer du oftast?

(Behöver ni se strategierna igen, se nedan).

  • Kan du känna igen ovan nämnda strategier när du tänker på din omgivning, på din arbetsplats, hos dina kollegor och elever?

2. Dela och resonera med varandra i mindre grupper.

Sammanfattning av de fyra strategierna: 

 

Forskning* visar att det är smart att tänka och göra tillsammans kring klimatkrisen och hela omställningsarbetet. Enligt denna forskning har vi människor olika strategier för att stilla vår klimatoro/hantera klimatkrisen. Sammanfattningsvis enligt följande: 

 

1. Vi sticker huvudet i sanden, tänker att det ändå inte kommer att drabba mig, kör på som vanligt och bokar en flygresa till. Eller kanske väljer att lyssna på högljudda klimatförnekare.

nedladdning.jpeg

2. Vi börjar desperat agera på egen hand, tar på oss ansvaret individuellt, slutar helt att äta kött, tvärslutar att flyga, får ångest av blotta tanken på konsumtion. Vi gör allt vi kan som individer, men ser ändå ingen större förändring.

isaiah-rustad-HBABoZYH0yI-unsplash.jpg

3. Vi engagerar oss kollektivt. Ser problemet, oroar oss fortfarande men har också en drivkraft att vilja vända på perspektivet: ”Vi kan lösa det tillsammans.” Vi har tilltro till det kollektiva agerandet.

katie-rodriguez-c00XNtWgdeU-unsplash.jpg

4. Vi ser och har tilltro till olika aktörer utanför oss själva, ofta i vuxenvärlden, tekniska lösningar, forskare o.s.v. Det är kraftfullt att se att andra gör, få positiva berättelser, exempel på att vi lyckats förändra andra saker till det bättre.

ron-smith-63tBU8et1YY-unsplash.jpg

De två sistnämnda strategierna är de som forskningen är överens om fungerar bäst om man vill minska sin oro och passivitet och börja åstadkomma verklig förändring. All typ av förändring underlättas för oss gruppvarelser om vi ser att de vi gillar och identifierar oss med också vågar göra på nya sätt.

*Maria Ojala, Docent i psykologi och socialt arbete vid Örebro Universitet som forskat mycket kring just barns och ungas klimatoro.

 

Vill ni höra mer om och av Maria Ojala, se:

MARIA OJALA - Meningsfokuserad coping, 4:31 min

bottom of page