top of page
fc60f1b6ed1e9ba277cedf28f1b86822.png
fc60f1b6ed1e9ba277cedf28f1b86822.png
fc60f1b6ed1e9ba277cedf28f1b86822.png
fc60f1b6ed1e9ba277cedf28f1b86822.png

5. Globala målen – AGENDA 2030

“Vi lever i en värld där klimatförändringarna påverkar oss alla. Det är bråttom nu. FN:s Globala mål ska ses som ett instrument för mobilisering för att förbättra vår värld. Men det kräver att fler aktörer måste in på banan. Regeringar, parlament, civilsamhälle, kommuner, akademiska och vetenskapliga världen och privata sektorn måste samarbeta bättre för att det ska lyckas. Här får skolan en oerhört viktig roll. Lärare kan bli nyckelspelare i klimatförändringens tid.” Jan Eliasson

SE: Glokala Sverige och de globala målen för hållbar utveckling, Svenska FN-förbundet, 2:56 min
SE: Spilliristorna - om de Globala målen och skolans roll,
4:47 min
Reflektera tillsammans: 10 min
  • Kände du till de Globala målen sedan tidigare?

  • Har du använt de Globala målen i din undervisning?

  • Hur har du arbetat med olika hållbarhetsfrågor i skolan tidigare om du inte har utgått från Agendan?

  • Har ni en gemensam strategi för att arbeta med hållbar utveckling på er skola?

Bra jobbat! 

Nu har ni avslutat första blocket. Vi hoppas att det har varit meningsfullt och att ni har satt igång många viktiga samtal som kan pågå under lång tid framöver. 

 

Nu är ni redo att gå vidare till block två.

bottom of page