top of page

ENERGIANVÄNDNING

Tillfälle 4

LÄS:

Aldrig förr har vi människor använt så mycket energi som nu. Den globala energianvändningen stiger ständigt och väntas göra så under flera år framöver. Sverige är ett av de länder som använder mest energi per person i världen. Energieffektivisering berör därmed oss alla. För att vi ska kunna nå Sveriges klimat- och energimål måste vi alla bidra och göra energieffektiva val. Det finns många sätt att minska energianvändningen och energikostnaderna – allt ifrån valet av lampa till effektivare uppvärmningssystem i våra lokaler. Vi måste både minska vårt energianvändande samtidigt som vi energieffektiviserar.

 

För en förening kan energianvändningen självklart se väldigt olika ut beroende på föreningens storlek och inriktning. Många föreningar driver stora anläggningar samtidigt som andra bara hyr en mindre lokal. Har ni en större lokal eller en egen anläggning kan det vara klokt att anlita er kommuns energirådgivare som helt kostnadsfritt kan hjälpa er med hur just ni bör göra. 

 

Vi vill ju alla hellre använda pengar till verksamhet istället för att betala dyra elräkningar! Att det dessutom är smart för klimatet gör det hela ännu mer angeläget att ta tag i. Oavsett din förenings verksamhet och lokaler kommer detta tillfälle att bli en konstruktiv start mot en mer energismart förening. 

TIPS!

“Vem kan vända sig till energi- och klimatrådgivaren?

Privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar och organisationer är alla välkomna att få stöd och råd.” 

Från Energimyndighetens sida

1. KARTLÄGGNING

LÄS OCH SAMTALA:

Inledningsvis är det viktigt att kartlägga hur föreningens energianvändning ser ut idag inom föreningens verksamhet. Tänk utifrån följande områden: uppvärmning, belysning, varmvatten, ventilation, vitvaror, teknisk utrustning/elektronik. ​

Gör så här:

 

1. Ta fram post-it lappar eller andra mindre lappar. Skriv gemensamt ner all energianvändning ni kan komma på inom föreningens verksamhet. En lapp för varje kategori. Det är viktigt att så mycket som möjligt av energianvändningen blir synlig. T.ex. kyl och frys, belysning, osv.

 

2. Placera alla lappar framför er på bordet så att ni alla kan se dem.

 

3. Sortera lapparna i respektive hög utifrån följande tre kategorier:

 

  • Hållbara

  • Tveksamma men ibland okej

  • Ohållbara

Förmodligen kommer ni att behöva diskutera för att komma överens. Viss energianvändning kan ju t ex kännas nödvändig även om vi kan behöva erkänna att den är ohållbar ur ett klimatperspektiv. Och vi tycker olika. Det är därför ni gör detta tillsammans. Det viktigaste är inte att ni har de perfekta kategorierna utan att ni har fått igång samtalet och att ni har synliggjort föreningens befintliga energianvändning när ni går in i nästa steg.

2. BAKGRUNDSFAKTA

LÄS:

Aktuell fakta är viktig att ta till sig tillsammans för att skapa en gemensam förståelse, så att ni därefter kan göra en bra och effektfull strategi framåt. All fakta i detta material är länkad från Energimyndigheten, Konsumentverket, Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen. På alla dessa sidor finns länkar vidare till ytterligare information.

 

Beroende på hur mycket tid ni har att tillgå kan ni tillgodogöra er fakta tillsammans på olika sätt. Ni behöver bedöma själva hur mycket fakta just ni behöver. För några kan detta vara helt nytt, för någon annan är det självklarheter. Förslag på upplägg:

 

●  En av er i gruppen förbereder vilken fakta hela gruppen ska ta del av när ni möts tillsammans.

 

●  Alla medlemmar får i uppdrag att läsa in sig på fakta via länkarna före er träff.

 

●  Eller en kombination av båda – kanske det allra bästa!

1. Energimyndighetens sida kring energieffektivisering

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/

Här kan ni klicka er vidare och välja om ni är företag/organisation eller privatperson. Sistnämnda passar bra för mindre föreningar. Kolla in båda sidorna för att se vad som passar bäst för er förening.

bor i villa_puff.jpg

Vill ni läsa mer finns det mycket att hämta på:

www.energimyndigheten.se

apple-coffee-desk-356056.jpg
ikon-tema-bostaden-klimatpaverkan-300x30
solguiden_topimg.jpg

I Naturskyddsföreningens läromedel Energifallet finns mycket basfakta att hämta om man vill få en enkel och pedagogisk uppdatering kring just energibegreppet och energibesparing. Vad innebär det egentligen att vara energismart?

Bild_6.jpg

SAMTALA:

Efter er gemensamma faktainhämtning kan ni göra en kort reflektion utifrån frågor som:

 

●  Fick du någon aha-upplevelse?

●  Var det något som kändes extra viktigt för dig och er? 

3. GODA EXEMPEL

LÄS OCH SE:

Det är alltid smart att inspireras av hur andra har gjort. Här har vi samlat några “sätt att göra på”. Kanske passar någon just din förening, kanske inte alls, men låt er gärna inspireras av dessa exempel (om ni känner att ni har tid).

1. Från intresse till solceller på taket, hur går det till? en film från Energimyndigheten (4,12 min)

grona-tak2.jpg

3. Har du en stor anläggning som behöver bli mer energismart? Då kan Energismart förening erbjuda hjälp eller inspiration: 

4. PRIORITERINGAR & KONKRETA ÅTGÄRDER

LÄS OCH SAMTALA:

Om energianvändningen i er förening ska bli mer hållbar, hur behöver ni då agera och prioritera? Titta på post-it lapparna ni skrev inledningsvis. Målet är att även de som ni benämnde som tveksamma och ohållbara ska bli hållbara i den utsträckning ni kan påverka det. Förmodligen kan ni påverka mer än ni tror.

 

1. Är det någon lapp som direkt behöver byta kategori efter att ni tagit till er ny fakta?

 

2. Därefter ska ni identifiera vilka lappar som är viktigast att förändra först utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Lägg lapparna i “rätt” ordning. Resonera tillsammans, det är inte säkert att det alltid är solklart vad som är värst eller bäst.

 

3. Utifrån er sortering är det nu dax att komma på konkreta lösningar. Ta hjälp av mallen:

(eller gör en egen). I den vänstra spalten för ni in all er “ohållbara” energianvändning

där de med störst miljöpåverkan hamnar överst. I mittenspalten skriver ni in era lösningar

och i högerspalten era åtgärder.

 

Resonera och var kreativa. 

Exempel:

Skärmavbild 2019-07-01 kl. 15.46.55.png

4. Nu har ni en hel lista, för någon förening kan den vara kort, för en annan kan den vara lång och det kan kännas lätt att drunkna om ni ska göra allt på en gång. Dessutom med kostnader som ni räknar hem på längre sikt, men som behöver spridas över tid. Gå igenom listan och korrigera eventuellt när åtgärderna ska genomföras. Det är viktigt att listan känns rimlig och realistisk, tänk både kortsiktigt och långsiktigt och ta med medlemmarna i processen. Så mycket större ni kan fira när ni lyckats tillsammans! 

TIPS!

Har du blivit inspirerad, gör Energimyndighetens enkla energikalkyl för dig som privatperson.

5. POLICY

LÄS OCH SAMTALA:

Vilken policy vill ni ha kring mer hållbar energianvändning? Arbeta på samma vis som med resande och konsumtion, om det fungerade bra för er.

Börja med att skriva en mening var. Låt det gå ganska fort och var så konkreta som möjligt.

 

1. Börja med att skriva en mening var. Låt det gå ganska fort och var så konkreta som möjligt.

 

Inled t ex såhär:

Vår förening strävar efter att…

I vår förening uppmuntrar vi till att…

Vår förening arbetar aktivt med att…

Vårt mål är att...

 

2. Läs meningarna för varandra.

 

3. Enas om en eller ett par meningar.

Se detta som en start. Med enkla medel har ni nu formulerat en första policy som kan utvecklas allteftersom.

 

4. Lägg till även ENERGI som underrubrik i er Hållbarhetsparagraf i det löpande styrelseprotokollet. Skriv in er policy och vilken eller vilka era första konkreta åtgärder blir. Då har ni direkt möjlighet att följa upp det löpande. Lägg åtgärdslistan som en bilaga och fatta beslut om hur (och när) ni går vidare med övriga punkter. Viktigt är att dokumentet blir levande.

 

5. Tänk också på hur detta ska spridas till övriga medlemmar och glöm inte att fira era framgångar!

 

Sådär ja. Nu är ni även på gång att få till mer hållbar energianvändning i er förening. Bra gjort!

vindpinade hår

DET KÄNNS BRA NÄR MAN

GÖR NÅ´T BRA!

bottom of page