top of page

Hållbara Tillsammans 

Klimatfrågan har på goda grunder seglat upp som det stora orosmolnet i vår tid, särskilt bland unga. Vad ska skolan dra för slutsatser av det? Hur vi än tänker som individer visar vårt uppdrag otvetydigt att vi behöver möta eleverna i dessa frågor. Skolans uppdrag är både att synliggöra utmaningarna och att att ge handlingskompetens och en bredare bas för ungdomarna att kunna fatta egna beslut utifrån.

 

När problem synliggörs skapar det ofta starka drivkrafter hos eleverna att vilja förändra. En viktig del av skolans uppdrag är därför att skapa autenticitet i undervisningen genom att ta upp problem som känns angelägna för dem. Det är först då de kan se en koppling mellan skolkunskaperna och sin egen vardag.

 

Denna workshop ger en god grund för att undervisa utifrån Spillotekets skolmaterial Hållbara Tillsammans. Lärarna får själva, med hjälp av Spillotekets unika metod, vända och vrida på vardagliga områden som mat, resor, konsumtion och energianvändning. Innehållet kopplas ihop med målen i Agenda 2030 och aktuell fakta kring de olika områdena.

Om materialet: 

 

Hållbara tillsammans är uppbyggt kring vardagliga områden som mat, resor, konsumtion och energianvändning utifrån ungdomarnas perspektiv. Läromedlet är upplagt på sex tillfällen där varje pass har en tydlig form och rymmer både fakta och reflektion. Övningarna är kreativa, roliga och utmanande med syftet att göra alla delaktiga. 

 

Hållbara tillsammans vill ingjuta hopp, mod, energi och nyfikenhet - klassrummet blir en plats att få “testa på hållbarhet” tillsammans. På så vis kan arbetet med lärande för hållbar utveckling i skolan verkligen göra skillnad.

För individen och för samhället.

Upplägg: 2,5 h workshop där fakta, reflektion och praktiska övningar varvas. Vi skräddarsyr alla våra workshops för att passa just er.

 

Målgrupp: Lärare i högstadie och gymnasium

 

Kontakta oss skola@spilloteket.se för mer information samt prisuppgift.

bottom of page