top of page

PASS 1: INTRODUKTION

TILL DIG SOM LÄRARE

 

Helt suveränt att du har valt att låta dina unga få tänka till om hur ni kan bli mer hållbara tillsammans. Bara i det ligger stort hopp. Det är när människor väljer att ta några steg framåt tillsammans som de med små steg gör stor skillnad för en mer hållbar värld. Alltför ofta matas med vi med oro kring klimatförändringar och omöjliga hållbarhetsutmaningar, men alltför sällan utmanas vi med sätt att agera. Det här materialet vill framförallt väcka liv i hoppet, ingjuta mod, energi och nyfikenhet - det blir en ringar-på-vattnet grej när det sprids utanför skolan. Tillsammans kommer ni att  göra skillnad!

adults-black-and-white-casual-1374542.jp

Det är några saker som kan vara bra att veta innan ni kör igång:

 

 • UPPLÄGGET och viktiga saker att tänka på för dig som lärare

 • INNEHÅLL för varje tillfälle

 

 

UPPLÄGGET:

 

Alla partier som är gulmarkerade är för dig som lärare. Därefter följer instruktioner som du kan använda direkt till gruppen. Självklart är du fri att anpassa upplägget efter just din grupp, ålder, sammansättning och intresse. Det finns en ungefärlig tidsangivelse för varje moment, men det kan ju hända att något blir så intressant att det kräver längre tid, eller tvärtom. Det viktigaste är tid för goda samtal, övningarna är tänkta att sätta igång dem. Halvklass rekommenderas. 

 

Varje upplägg följer en viss gång (förutom första tillfället, som är en introduktion). Ni behöver tillgång till en projektorduk eller en större skärm för de filmer som ni kommer att se gemensamt.

1. CHECKA IN* (ca 10 min)

 

2. VI TÄNKER TILLSAMMANS

 1. Fakta/introduktion till temat (ca 10 min)

 2. Enskilt och gemensamt tänkande och görande (ca 45 min)

 

3. UTMANING att ta med hem (ca 15 min)


4. CHECKA UT* (ca 10 min)

 

Totalt 90 minuter.

 

*Checka in:

Varje omgång inleds med en incheckning med syftet att komma igång och starta på ett lekfullt sätt, utan prestige, där alla är på samma nivå. Incheckningen sätter igång en tanke kring dagens tema. Det finns förslag på frågeställning inför varje tillfälle.

 

Exempel hämtat från tema resande:

“Plocka en grej från materiallådan* (se nedan) som får symbolisera hur du oftast förflyttar dig, när du ska till skolan, kompisar, jobbet, träning, osv. Lägg grejen bredvid din spelpjäs, dela laget runt.”

 

*Checka ut:

Varje omgång avslutas med en utcheckning med syftet att knyta ihop temat och kort fånga det mest centrala som deltagarna fått med sig av dagens omgång. Det blir en lekfull och tydlig avrundning. Du som lärare kan välja formulering, men det finns förslag till varje tillfälle.

 

*Materiallådan:

Materiallådan kan bestå av en pappkartong/plastlåda fylld med återvinning, pryttlar och smågrejor från ett hem:

 

 • mjölkförpackningar och toarullar

 • kapsyler och lock

 • plastburkar mm

 • leksaker

 • hårsnoddar

 • nyckelringar

 • osv

materiallåda.jpg

INNEHÅLL

 

Hållbara tillsammans fokuserar på fyra vardagliga områden som vi alla berörs av på olika vis: resor, konsumtion, mat och energianvändning. Områden där små förändringar kan göra stor skillnad.

 

 1. Första tillfället tar avstamp i Agenda 2030, de Globala mål som samtliga 193 FN- medlemsländer fattat gemensamma beslut om att genomföra. Ungdomarna får en inblick i hur det hänger ihop med just deras liv och de får tillfälle att dela sina egna tankar om hållbarhets- och klimatfrågor. Under första tillfället byggs även den spelplan som ska användas under arbetet med Hållbara tillsammans.

 2. Resor

 3. Konsumtion

 4. Energianvändning

 5. Mat

 6. Det avslutande tillfället blir en ihopsamling av allt ni har lärt er med en tydlig återkoppling till Agenda 2030 och med övertygelsen om att ni blivit lite mer Hållbara Tillsammans.

Inför varje tillfälle finns sammanställd bakgrundsfakta för dig som lärare

Du som lärare behöver inte hålla koll på all fakta för att leda arbetspassen, men det kan vara skönt att ha den i bakhuvudet när ungdomarnas samtal pågår och bra att veta var du kan söka vidare om det är något du eller ni vill veta mer om. Därför finns en sammanställning av fakta, en slags introduktion till varje tillfälle, som du läser igenom i samband med att du förbereder dig. All fakta utgår från etablerade källor som WWF (Världsnaturfonden), Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket, Konsumentverket, Sveriges konsumenter och www.globalamalen.se.

Det finns många frågor, men få riktigt säkra svar i dess tider. Här kommer materialet Hållbara Tillsammans in. Den blir en guide mot hållbarhet i en osäker tid.

 

Välkommen!

Förbered inför första tillfället:

 

 • Ni behöver lite grejer för att bygga spelplan och spelpjäser: kartong, mjölkförpackningar, toarullar, äggkartong mm. Ni kan egentligen använda precis det ni vill. Ni behöver även saxar, lim, tejp, häftapparat, snören - saker att klippa och fästa med.

lösa.jpg
 • Färdigställ Materiallådan (för innehåll se ovan)

 • Post-it lappar, papper, pennor

 • Titta igenom de sju korta filmerna Stories om världen på UNDP:S sida Blir världen bättre?

Introducera de Globala målen genom att tillsammans se Clara Henrys video Vi måste skärpa oss, en introduktion till Globala målen. (Clara Henry är en av SIDAS Globala målen ambassadörer). Några kanske har stött på de Globala målen i skolan, eller på annat håll, medan andra förmodligen aldrig hört talas om dem. Filmen är från 2016 men innehållet är fortfarande  lika aktuellt.

1. VÄLKOMNA

Nu är ni på gång. Under första tillfället är det viktigt att peppa ungdomarna som sitter i rummet. Det här ska ni göra tillsammans, alla räknas just precis med de tankar, kunskap och känslor som man kommer dit med. Många unga idag kan känna stor oro inför framtiden, kanske även några av de som finns i just din grupp. Men bara genom att vara med i den här gruppen kommer de att vara med och göra skillnad. Men du kan också ha de som tror att allt är påhittat. Just därför den här utbildningen är så viktig för alla!

 

Det är lätt att tro att ingenting blir bättre i världen, men det är inte sant. Mycket har blivit bättre och det är viktigt att ha med sig om man ska våga fortsätta tro på förändring. Därför ska ni inledningsvis ska ni gå in på UNDP:s sida Blir världen bättre, titta gemensamt på storbild eller en dator, och välj Titta på stories om världen, i menyn överst på sidan. Där finns sju korta filmer, ca 01:20 min/film, som ni tittar på tillsammans. 

2. BYGG ER UNIKA SPELPLAN (ca 30 min)

Dags att bygga spelplan, symboler för arbetspassen olika teman och spelpjäser. Poängen med att göra något gemensamt praktiskt av något så simpelt som hushållsåtervinning är att det är kul, bra för hjärnan att göra något med händerna och smart att göra något praktiskt tillsammans. Och då är det viktigt att det inte behöver vara så noga eller snyggt, en smart anledning till att använda återvinningsmaterial. Det finns även en poäng med att få bygga sin egen spelpjäs, den kan förhoppningsvis bli en hjälp att ibland förflytta sig själv och sin åsikt ut i rummet. Ni kommer att fatta under utbildningens gång!

 

Gå gärna loss och pyssla vilt - det kan vara länge sedan ungdomarna pysslade senast och för en del kan det kännas obekvämt till en början, men peppa, sätt på skön musik och låt det ta tid. Ni kanske skapar gruppens egen spellista. Detta blir något gruppen “äger” gemensamt, både musik och spelplan.

 • Bygg en spelplan av en  vanlig kartong (t ex en pizzalåda eller liknande).

 • Bygg symboler för cirkelns olika temaområden: resande, konsumtion, mat och energianvänding. Bygg t ex en bil, en pryl, en mattallrik och ett hus.

Om du inte presenterat de olika områden ni ska jobba med och varför då, så passar det fint nu. 

 • Skapa era alter egon/spelpjäser av toarullar.

spelplan alla symboler.jpg

3. HÅLLBARA TILLSAMMANS - vad handlar det om? (ca 20 min)

Dags för en första övning kring spelplanen. Syftet är att utgå från det som ungdomarna redan gör som är hållbart. Att få syn på det man redan kan, ger en större benägenhet att göra lite till och att lära sig nytt. Har ni inte helt hunnit pyssla klart går det här att göra samtidigt.

ÖVNING:

 • Tänk ut ett tillfälle när du kände att du agerade hållbart. Skriv kort på en post-it lapp eller rita en symbol och placera på spelplanen tillsammans med din spelpjäs.

Låt ungdomarna dela det som de skrivit med varandra. Förmodligen kan ni konstatera att tillsammans gör ni redan en hel del.

 

Fundera tillsammans med ungdomarna: 

 • Varför är det smart att tänka tillsammans kring omställning och hållbarhet? Vad tänker ni?

Dela följande med gruppen:

Frågor om klimatkris och hållbarhet är existentiella och kan väcka stark och befogad oro. 

God krishantering handlar i stort om att försöka skapa en begriplig bild av den aktuella situationen för att sedan kunna agera på mest kraftfulla och verksamma sätt. När vi agerar skapar vi meningsfullhet, hopp och mer handlingskraft både för oss själva men också i allra högsta grad för andra. 

En person som upplever att livet är meningsfullt kommer att kämpa på i tuffa situationer, även i situationer som det är oklart hur man bör handskas med.

 

Forskning* visar då att det är smart att tänka och göra tillsammans kring klimatkrisen och hela omställningsarbetet.

Enligt denna forskning har vi människor olika strategier för att stilla vår klimatoro/hantera klimatkrisen som vi sammanfattar med egna ord så här:

 1. Vi sticker huvudet i sanden, tänker att det ändå inte kommer att drabba mig, kör på som vanligt och bokar en flygresa till. Eller kanske väljer att lyssna på högljudda klimatförnekare.

 2. Vi börjar desperat agera på egen hand, tar på oss ansvaret individuellt, slutar helt att äta kött, tvärslutar att flyga, får ångest av blotta tanken på konsumtion. Vi gör allt vi kan som individer, men ser ändå ingen större förändring. 

 3. Vi engagerar oss kollektivt. Ser problemet, oroar oss fortfarande men har också en drivkraft att vilja vända på perspektivet: ”Vi kan lösa det tillsammans.” Vi har tilltro till det kollektiva agerandet.

 4. Vi ser och har tilltro till olika aktörer utanför oss själva, ofta i vuxenvärlden, tekniska lösningar, forskare o.s.v. Det är kraftfullt att se att andra gör, få positiva berättelser, exempel på att vi lyckats förändra andra saker till det bättre. 

De två sistnämnda strategierna är de som forskningen är överens om fungerar bäst om man vill minska sin oro och passivitet och börja åstadkomma verklig förändring. All typ av förändring underlättas för oss gruppvarelser om vi ser att de vi gillar och identifierar oss med också vågar göra på nya sätt. 

 *Maria Ojala, Docent i psykologi och socialt arbete vid Örebro Universitet

Dela med varandra en runda.

Många unga känner oro över klimatet eller till och med klimatångest.

 

AVSLUTNING:

Bravo - nu är ni igång!

Berätta om vad ni ska göra vid nästa tillfälle av Hållbara tillsammans.

bottom of page