top of page

INTRO

Tillfälle 1

VUXNA

VÄLKOMNA! (45 min)

 

Wow, nu är ni här, vad handlingskraftiga ni är! Tänk, sex tillfällen som kommer att förändra er och förhoppningsvis göra er lite mer hoppfulla och med lite mer lust och kunskap att agera hållbart tillsammans. Kom ihåg att fylla i närvarolistan och duka fram fika om ni har tänkt ha det.

 

Har ni hört talas om Agenda 2030?

”Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter. Att lösa klimatkrisen. Att främja fred och rättvisa. Med sina 17 mål och 169 delmål är Agenda 2030 den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. De Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. (…) I Sverige har alla ministrar i regeringen ett ansvar för genomförandet, men agendan kräver att även näringslivet, akademin, civilsamhället och privatpersoner engagerar sig.

För att vi ska lyckas måste alla bidra – även du!”                                                  

www.globalamalen.se

Se tillsammans en kort film “Berätta för alla - Carolina Klüfts kamp för de Globala målen”,1:18 min

Många frågeställningar under träffarna kommer att diskuteras utifrån Corona-pandemins effekter. Krisen ger, och kommer att ge, nya erfarenheter att räkna med när vi tillsammans söker hållbara framtidslösningar. 

Corona-pandemin vintern och våren 2020 har satt vår livsstil i blixtbelysning. Begreppet ”hållbarhet” har fått en vidgad betydelse när sårbarheten i vårt samhälle blir så tydlig. Även begreppet ”tillsammans” har fått en ny och vidgad betydelse. 

Det finns inget facit att gå efter, men Hållbara Tillsammans är en struktur för ett konstruktivt och lösningsorienterat samtal i en osäker tid. 

39_Corona_MGN.jpg

Känn friheten att lyfta nya perspektiv och frågor med anledning av Corona-pandemin. De ryms i Hållbara Tillsammans! 

 

Några frågor som ni kanske kommer att samtala om: 

 • Vad innebär det för oss i Sverige att varannan tugga vi äter är importerad? Bör vi öka självförsörjningsgraden, som i dag är endast 50 procent? 

 • Vad betyder Corona-krisen för vår beredvillighet att ställa om för att uppnå klimatmålen? Har den ökat eller minskat? 

 • Kommer arbetslivet att förändras som en följd av Corona-pandemin? 

 • Hur kommer vi att konsumera i framtiden? Hur kommer vårt resande att se ut? 

Det finns många frågor, men få riktigt säkra svar i dess tider. 

Här kommer materialet Hållbara Tillsammans in. Det blir din guide mot hållbarhet i en osäker tid. 

Välkommen! 

Globala_målen_beskuren.jpg

ÖVNING

Börja med att göra testet ”Bli målmedveten” som du finner på Globala målens hemsida.

 Diskutera följande frågor:

 1. Jämför era resultat från testet i gruppen. Vilka av de 17 målen finns i er grupp? Vilket av målen tycker ni är viktigast?

 2. Vilket mål anser ni är mest brådskande att ta tag i?

 3. Vem har det största ansvaret att genomföra Globala målen? Vilket ansvar har: FN, EU, Sverige, din kommun, din skola eller din familj?

 4. Vad kan du som privatperson göra för att förverkliga målen? Hur kan du bli mer målmedveten?

SÄTT RAMAR FÖR CIRKELN (10min)

Hur vill ni ha det i just er cirkel? Bestäm tillsammans hur ni vill göra:

 

 • När vill ni ses?

 • Var vill ni ses?

 • Vilka ska delta?

 • Vem är cirkelledare för respektive tillfälle?

 

Spilloteket tipsar:

Ni träffas med fördel hemma hos varandra och man kan skifta mellan olika hem.

 

Det är alltid trevligt med mat eller fika. Knytis är bra!

 

Ni kan lägga upp ansvaret på olika sätt: en deltagare utses till cirkelledare och förbereder varje omgång, eller så delar ni på uppgifterna och förbereder en omgång var, t ex en representant från de man ska vara hos.

girl-walking-wall-32246.jpg

2. HÅLLBARA TILLSAMMANS? (30 min)

Vad handlar det om?

Tänk ut ett tillfälle när du kände att du agerade hållbart. Skriv kort på en post-it lapp. Dela sedan med varandra när alla är färdiga.

 

Tillsammans gör ni redan en hel del. Varför är det smart att tänka tillsammans kring omställning och hållbarhet?

 

Jo, för att vi inspireras och påverkas av människor runtomkring oss, vi utvecklas och lär oss nytt men också för att många känner oro över klimatet. Enligt forskare har vi människor tre strategier för att stilla vår oro:

 1. Vi sticker huvudet i sanden, tänker att det ändå inte kommer att drabba mig, kör på som vanligt och bokar en flygresa till.

 2. Vi börjar agera på egen hand, tar på oss ansvaret individuellt, slutar helt att äta kött, tvärslutar att flyga, får ångest av blotta tanken på konsumtion.

 3. Slutligen finns det även de som engagerar sig kollektivt. Precis som ni. De ser problemet, oroar sig fortfarande men har också en drivkraft att vilja vända på perspektivet: ”Vi kan lösa det tillsammans.” De har tilltro till det kollektiva.

 

Den sistnämnda strategin är den som forskarna är överens om fungerar bäst om man vill minska sin oro och börja åstadkomma förändring. All typ av förändring underlättas för oss gruppvarelser om vi ser att de vi gillar och identifierar oss med också vågar göra på nya sätt.

 

Så: utmana er själva! Tillsammans går det lättare!

 

Gör testet “Climate hero”: https://climatehero.se/

Det blir ett gemensamt avstamp för fortsättningen och för att få lite koll på era ekologiska fotavtryck. Testet visar på det som ni redan gör som är bra och utmanar till förändringar. 

Tidsåtgång ca 5 min.

climate hero.png

3. AVSLUTNING  

Bravo! Nu är ni igång! Bestäm var ni träffas nästa tillfälle.

UTMANING TILL NÄSTA TILLFÄLLE:

Titta på minst ett avsnitt av UR´s programserie Klimatresan, som följer familjer som ska minska sina klimatavtryck.

 

Eller lyssna på Sommar i P1 med Magnus Carlson, sångare och låtskrivare i Weeping Willows. Han ägnar sitt Sommar åt att söka svar på frågorna som oroar honom alltmer: Vad händer med klimatet?

bottom of page