top of page
83_se1612_004_edited.jpg
83_se1612_004_edited.jpg
83_se1612_004_edited.jpg

FÖRBEREDELSER

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Blocken innehåller tillsammans åtta moment som alla varvar viktiga fakta, olika perspektiv och gemensam reflektion. Allt med en tydlig handledning för hur ni går till väga. Vi spilliristor följer med genom alla moment genom korta filmer. 

Utse en ansvarig/tidshållare, du eller någon annan, vars uppgift är att introducera varje moment, sätta på filmer, ta fram det material som behövs och se till att tiderna hålls. Vill ni kan ni dela uppgiften på två. Det kan vara skönt för dig som ansvarig att ha sett Introduktionsfilmen med spilliristorna i Introduktionsboxen för att känna dig trygg med upplägget, samt att du har scannat igenom de båda blocken så att du grovt vet vad som kommer att hända. 

Därefter är det bara att gå igenom varje moment tillsammans, försök att hålla tiderna. Vi rekommenderar att ni delar upp de två blocken på två tillfällen, antingen med en ordentlig paus emellan eller att ni gör dem vid två separat tillfällen. 

Om ni är en mindre grupp på 3-4 personer kan ni samlas runt en dator. Om ni är en större grupp, utgå från en gemensam storbildsskärm. 

Nedan ser du vad som behöver förberedas.

INNEHÅLL OCH OMFATTNING

BLOCK 1 

Moment:

1. Introduktion - Spilliristorna hälsar välkomna!

2. Fakta - nuläget i världen 

3. Tankar från barn och unga

4. Forskning om klimatoro och hopp

5. Globala målen - Agenda 2030

Omfattning: 90-120 min 

Om ni följer de angivna tidsangivelserna blir blocket 90 min, om ni utökar varje moment med fem min blir blocket 120 min långt. 

Tiderna hänger delvis ihop med gruppstorlek, då ni i vissa moment först delar tankar i mindre grupper, för att därefter dela i helgrupp. Tiderna är beräknade för ca 25 personer och fem mindre grupper. Är ni bara en mindre grupp har ni med andra ord mer tid för längre samtal.

 

 

BLOCK 2

Moment:

1. Kreativitet och lärande för hållbar utveckling

2. Kreativitet i praktiken - om att utveckla undervisningen

3. Spillosoferna - ett kreativt verktyg

Omfattning: 120 - 150 min 

Om ni följer de angivna tidsangivelserna blir blocket 120 min. 

Även här hänger tiderna ihop med gruppstorlek och antal grupper som ska dela och presentera för varandra, är ni färre kan tiden kortas eller så får ni tid till längre samtal.

ÅTERBRUKSLÅDAN

Att använda sig av återbruksmaterial är smart! Det finns i överflöd, har låg status och det väcker naturligt tankar om resursanvändning. Det ligger också något gäckande i att använda ”skräp” som en möjliggörare för att tänka nytt, vilket är möjligt om det sorteras och sätts i ett nytt sammanhang.

I denna fortbildning finns återbruksmaterialet med som ett litet moment i den avslutande övningen i block två (box nr 2), bara för att ni ska få känna på det lite. I arbetet med era elever uppmuntrar vi er att använda det mycket mer. Söker ni efter roligt material är Spilloteket i färd med att paketera och distribuera spill-material till skolor runt om i Sverige. Håll utkik på vår hemsida!

Den återbrukslåda som ni behöver färdigställa inför fortbildningen kan bestå av en pappkartong/plastlåda fylld med återvinning, pryttlar och smågrejer såsom:

141169986_458383078651613_34905620987328
 • Mjölkförpackningar och toarullar

 • Kapsyler och lock

 • Plastburkar mm

 • Tygbitar

 • Fruktnät

 • Petflaskor

 • Dragkedjor

 • Tapetbitar

 • Trådrullar

 • Knappar

 • Mattrasor

 • Snören

 

Har ni tillgång till mer spännande material på skolan, så tillför allt ni vill! Ett alternativ kan också vara att be alla deltagare att ta med återbruksmaterial, gärna några saker var till fortbildningstillfället.

Komplettera med tejp, lim och saxar. 

FÖRBERED

Inför BLOCK 1: 

 • Förbered för att kunna se på film

 • Skriv ut en BINGO-bricka till varje deltagare

 • Pennor 

 • Små lappar, post-it eller liknande

 

Inför BLOCK 2:

 • Förbered för att kunna se på film

 • Skriv ut Miljöundervisning v/s Lärande för hållbar utveckling i ett exemplar per deltagare

 

 • A3 - ett ark per grupp (3-5 personer i varje grupp)

 • Pennor

 • Mindre lappar, t ex post-it eller liknande

 • Skriv ut instruktionerna för övning 1 och övning 2 till varje grupp

 • Ställ iordning “Återbrukslådan” (läs mer nedan)

 • Saxar, tejp och lim

141169986_458383078651613_34905620987328
bottom of page