top of page

RESANDE

Omgång 2

Fixa fikat!

 

Förbered innan: Lägg ut spelplanen på bordet och placera huset/husen i mitten och återvinningskärlet bredvid. Pennor och post-it/papperslappar tillgängliga.

 

FIKA (10 min småprat)

 

DAGENS PYSSELTIPS till barnen! Men kom ihåg att det kan räcka att bara ta fram återbrukslådan för att de ska komma igång.

DIY BIL.jpg

DAGENS SPELOMGÅNG 

 • Utse cirkelledare och tidshållare

 • Placera era spelpjäser på spelplanen

 • Lägg ut era markörer (dina fem vad ni nu har valt, kapsyler, mjölklock etc).

 • Skriv en lapp med dagens tema - RESANDE - och lägg ut på spelplanen.

spelplan.jpg
adventure-beach-blue-386025.jpg

VI KAN JU!  (10 min)

Dela era utmaningar från förra veckan. Om ni lyckats med era utmaningar får ni ta en av era markörer och lägga den i källsorteringen vid huset. Och det känns ju bra ;). Annars ligger de kvar i högen.

FAMILJ

1. BÖRJAN - HUR ÄR DET FÖR OSS? (25 min)

Ställ spelpjäserna vid hemmet (huset på spelplanen).

blur-cartography-close-up-concept-408503

Corona-pandemin har förändrat resandet. Många reser inte ens till jobbet, utan jobbar hemifrån. Vi ställer in resor till fjällen, äldre släktingar, chartermål och till mer avlägsna destinationer. 

 

Gör en snabbrunda och checka av: 

 • Egna känslor inför att resandet förändrats. 

 • Vad tycker varje familjemedlem om familjens resande i framtiden? Hur vill du att resandet ska se ut? Här kan ni ha olika tidsperspektiv; inom ett halvår, inom ett år och inom tio år.

Fundera över:

 • Hur och när transporterar du dig till och från hemmet?

 • Lyft minst ett exempel från ditt resande som redan är hållbart.

 

Skriv svar var och en för sig på post-it lappar, tyst, utan värdering. 5 min

 

Ta en runda och berätta för varandra utifrån svaren på post-it-lapparna. 10 min

 

Spara lapparna till senare.

 

SYFTE: att alla ska få chansen att tänka till och komma till tals. Skapa en bild av det egna samt kollektiva resandet. Lyfta och stärka det som redan är positivt, ta steg vidare utifrån det.

2. HUR TÄNKER DE SOM HAR TÄNKT TILL? Man vill ju vara smart! (15 min)

Flytta perspektivet från er själva till det större sammanhanget.

 

a) Vidga era kunskapsbanker

Gå in och läs högt tillsammans på Naturskyddsföreningens sida. Klicka på bilden.

thumb_resa.jpg

b) Få en ny tanke genom att kolla in hur en annan framtid skulle kunna se ut:

Mot framtidens stad med självkörande bilar, 3:20 min

c) Inte så mycket att fundera på, gör´t bara!

Naturskyddsföreningen tipsar (läs högt tillsammans).

 

RES SOM EN TJEJ

cykel_3.jpg

Vilka reser klimatsmartast i Sverige? Jo, kvinnorna. De flyger hälften så mycket som männen och åker 30 procent mindre bil. Tjejerna har också åkt mer kollektivt och damerna har cyklat mest, men på den fronten verkar männen äntligen ha kommit i kapp.

Vilket resande satsar då staten på? Bilen får den absolut största biten av infrastrukturbudgeten. Numera får flyget betala en skatt, om än en låg sådan. Cykeln däremot får mindre än en procent av kakan - fastän var tionde resa sker på hoj.

Orättvist, omodernt och ofräscht tycker vi. Det är dags att resa tjejigare.

Hämtat från: www.naturskyddsforeningen.se/5-satt-att-klimatmaxa-dig-sjalv

 

SYFTE: Att se sig själv i relation till andra, till ett system, få gemensam input i samtalet, öka sin kunskap, för att kunna ta ställning till om jag vill välja annorlunda och för att nyansera bilden.

3. DET GODA (och svåra!?) SAMTALET  - och påtår såklart! (45 min)

 

Nu är det dags att tillsammans reflektera över ert eget resande igen. För att få en gemensam bild att utgå från får ni rent handgripligen sortera era resor i olika kategorier på spelplanen.

 

GÖR SÅ HÄR: 

Följande kategorier rymmer det mesta av vårt resande:

 

 1. Arbete

 2. Inköp

 3. Aktiviteter

 4. Fritid

 5. Semester

 6. Umgänge

 

 • Hämta grejer som får symbolisera de sex kategorierna. Ni får rota runt i rummet där ni sitter, till exempel kan en tändsticksask symbolisera fritid för att någon gillar att grilla när hen är ledig. Placera ut alla sakerna på spelplanen. Det här får gå fort, övertänk inte.

 

 • Sortera nu ut era res-lappar (från inledningen) vid rätt symbol. Här har ni allt ert resande.


I skenet av den fakta ni har fått till er ska ni nu gå in i det goda (och svåra?) samtalet. Cirkelledaren kastar med fem minuters mellanrum in en av frågorna nedan kopplad till resande. Tidshållaren har koll på tiden. Gör så många ni hinner.

 

Frågeställningar:

 • Var känns det som att det skaver mest när det gäller ditt eget resande?

 • När ni ska åka och handla i er familj vad väger tyngst, bekvämlighet eller nödvändighet, i val av färdsätt, vem och vad bestämmer?

 • Är det något du kan tänka dig att ändra på?

 • Kan du tänka dig att vara med i en bilpool?

 • Skulle "gående skolbuss" eller samåkning till skolan vara ett alternativ för er?

 • Är det något som som ni tänker olika kring i familjen när det gäller resande? Något som blir konflikt?

 • Finns det något som är svårt att prata med andra om? (t ex grannen vill flyga till Spanien, varför ska jag avstå när alla andra gör?)

 • Kan du tänka dig att sluta flyga?

 • Har du rätt till alla dina resor? Solidaritet, vilka drabbas hårdast av klimatförändringarna idag?

 • Vilka andra resor berörs du av? Transporter av mat och varor bl a

 • Påverkas ert resande av ekonomiska aspekter?

 • I den här studiecirkeln, reser kvinnor och män olika?

 • Stad och landsbygd, ser resandet olika ut?

 • Har ni några goda exempel att dela med er av gällande resande?

 • Vilket argument väger tungt för dig när du ska göra en förändring?

 

SYFTE:

Det är i samtalet vi kan få syn på oss själva och få mod att våga tänka nytt. Vi kan lära oss och inspireras av varandra. Ibland i det svåra samtalet bränner det till eftersom vi rör oss kring vårt privatliv och våra värderingar. Att bli berörd och engagerad är en väg till förändring.

4. AVSLUTNING - HUR TÄNKER VI NU? (15 min)

 

Avsluta omgången genom att summera enskilt och tillsammans.

 

Gå varvet runt och dela med tre ord vad ni tänker om det ni just har samtalat om?

 

För er som vill ha det lite roligare (rekommenderas!):

Era figurer (era alter egon) har ju stått på spelplanen och lyssnat, berätta kort för de andra vad din figur tar med sig från ert samtal.

 

YES! PEPP! Bra jobbat!

Nu är det bara utmaningen kvar.

UTMANING TILL NÄSTA GÅNG

Prova en ny grej till nästa gång. Hitta just din utmaning! Det kan t ex vara att cykla till jobbet en gång eller cykla tillsammans med ditt barn till träningen.

 

Såklart får du ta dig an en större utmaning om du vill. Sälja en av bilarna? Köpa elcykel?

 

Formulera utmaningen på valfritt sätt:

 • Skriv ner din personliga utmaning på en lapp och lägg i fickan. Berätta hur det gick vid nästa tillfälle.

 • Gå hem och tänk ut en utmaning, utför den, berätta hur det gick vid nästa tillfälle.

bottom of page