Med stöd från:

Uppdrag:

Skaparverkstad med spillmaterial på torget under Åre Höstmarknad för att erbjuda en kreativ och tillgänglig plats för besökare.