top of page

INTRO

Omgång 1

FAMILJ

girl-walking-wall-32246.jpg

Wow, nu är ni här, vad handlingskraftiga ni är! Tänk, sex tillfällen som kommer att förändra er och förhoppningsvis göra er lite mer hoppfulla och med lite mer lust och kunskap att agera hållbart tillsammans.

ATT FÖRBEREDA INFÖR OMGÅNG 1:

Börja med att fixa fikat! 

 

Ni behöver lite grejer för att bygga spelplan och spelpjäser: kartong, mjölkförpackningar, toarullar, äggkartong mm. Ni kan egentligen använda precis det ni vill. Ni behöver även saxar, lim, tejp, häftapparat, snören - saker att klippa och fästa med.

lösa.jpg

VIKTIGA SAKER ATT GÅ IGENOM TILLSAMMANS (ca15 min)

(Smart att göra samtidigt som ni fikar.)

Läs spelreglerna tillsammans:

 

Bestäm tillsammans hur ni vill organisera er cirkel:

 

 • När vill ni ses?

 • Var vill ni ses?

 • Vilka ska delta?

 • Vem är cirkelledare för respektive tillfälle?

 • När fyller ni i närvarolistan?

 • Vem ska fixa fikat? (Knytis är bra!)

 

Spilloteket tipsar:

Ni träffas med fördel hemma hos varandra och man kan skifta mellan olika hem.

 

Ni kan lägga upp ansvaret på olika sätt: en deltagare utses till cirkelledare och förbereder varje omgång, eller så delar ni på uppgifterna och förbereder en omgång var, t ex en representant från de man ska vara hos.

INTRODUKTION TILL CIRKELMATERIALET (10 min)

 

Har ni hört talas om Agenda 2030?

”Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter. Att lösa klimatkrisen. Att främja fred och rättvisa. Med sina 17 mål och 169 delmål är Agenda 2030 den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. De Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. (…) I Sverige har alla ministrar i regeringen ett ansvar för genomförandet, men agendan kräver att även näringslivet, akademin, civilsamhället och privatpersoner engagerar sig.

För att vi ska lyckas måste alla bidra – även du!”                                                  

www.globalamalen.se

 

Se tillsammans en kort film Berätta för alla - Carolina Klüfts kamp för de Globala målen,1:18 min

Många frågeställningar kommer att diskuteras utifrån Corona-pandemins effekter. Krisen ger, och kommer att ge, delvis nya erfarenheter att ta med i beräkningen när vi tillsammans söker hållbara framtidslösningar. 

39_Corona_MGN.jpg

Corona-pandemin vintern och våren 2020 har satt vår livsstil i blixtbelysning. Begreppet ”hållbarhet” har fått en vidgad betydelse när sårbarheten i vårt samhälle blir så tydlig. Även begreppet ”tillsammans” har fått en ny och vidgad betydelse. Det finns inget facit att gå efter, men Hållbara Tillsammans är en struktur för ett konstruktivt och lösningsorienterat samtal i en osäker tid.

 

Vi tror att det är en styrka att fortsätta ha fokus på Agenda 2030, även under och efter Corona-pandemin. De globala målen som de beskrivs i Agenda 2030 är viktiga även i en kris och plötsliga omställningar. Kanske är de speciellt viktiga då!

 

Känn friheten att lyfta in perspektiv och frågor med anledning av Corona-pandemin. De ryms i Hållbara Tillsammans!

 

Några frågor som ni kanske kommer att samtala om:
 

 • Vad innebär det för oss i Sverige att varannan tugga vi äter är importerad? Bör vi öka självförsörjningsgraden, som i dag är endast 50 procent?

 • Vad betyder Corona-krisen för vår beredvillighet att ställa om för att uppnå klimatmålen? Har den ökat eller minskat? 

 • Kommer arbetslivet att ändras som en följd av Corona-pandemin? Vad sker med familjens ekonomi? 

 • Hur kommer vår familj att konsumera i framtiden? Hur kommer familjens resande att se ut? 

 

Det finns många frågor, men få riktigt säkra svar i dess tider. 

Här kommer materialet Hållbara Tillsammans in. Den blir din och din familjs guide mot hållbarhet i en osäker tid. 

 

Välkommen! 

Spelregler

1. START (ca 30 min)

 • Bygg en spelplan och ett hus som utgör basen för de kommande träffarna. Spelplanen byggs av vanlig hushållsåtervinning. Här är det fritt fram att gå loss och pyssla vilt om man vill.

 • Skapa era alter egon/spelpjäser av en toarulle.

 • Skapa ett återvinningskärl av en förpackning eller en glasburk från återvinningen.

 • Bestäm vad ni ska ha för pryttlar som markörer.

 

Nu är ni redo att börja spela.

spelplan.jpg

2. HÅLLBARA TILLSAMMANS? (35 min)

Vad handlar det om?

Tänk ut ett tillfälle när du kände att du agerade hållbart. Skriv kort på en post-it lapp eller rita en symbol och placera på spelplanen tillsammans med din spelpjäs. Dela med varandra.

 

Tillsammans gör ni redan en hel del. Varför är det smart att tänka tillsammans kring omställning och hållbarhet?

 

Jo, många känner oro över klimatet eller till och med klimatångest. Enligt forskare har vi människor tre strategier för att stilla vår oro:

 1. Vi sticker huvudet i sanden, tänker att det ändå inte kommer att drabba mig, kör på som vanligt och bokar en flygresa till.

 2. Vi börjar agera på egen hand, tar på oss ansvaret individuellt, slutar helt att äta kött, tvärslutar att flyga, får ångest av blotta tanken på konsumtion.

 3. Slutligen finns det även de som engagerar sig kollektivt. Precis som ni. De ser problemet, oroar sig fortfarande men har också en drivkraft att vilja vända på perspektivet: ”Vi kan lösa det tillsammans.” De har tilltro till det kollektiva.

 

Den sistnämnda strategin är den som forskarna är överens om fungerar bäst om man vill minska sin oro och börja åstadkomma förändring. All typ av förändring underlättas för oss gruppvarelser om vi ser att de vi gillar och identifierar oss med också vågar göra på nya sätt.

 

Så: utmana er själva! Tillsammans går det lättare!

 

Gör testet “Climate hero”: https://climatehero.se/

Det blir ett gemensamt avstamp för fortsättningen och för att få lite koll på era ekologiska fotavtryck. Testet visar på det som ni redan gör som är bra och utmanar till förändringar. 

Tidsåtgång ca 5 min.

climate hero.png

3. AVSLUTNING  

Bravo! Nu är ni igång!

UTMANING TILL NÄSTA VECKA:

Titta tillsammans med familjen (om barnen är över 7 år) på minst ett avsnitt av UR´s programserie Klimatresan,  som följer familjer som ska minska sina klimatavtryck.

 

Eller lyssna på Sommar i P1 med Magnus Carlson, sångare och låtskrivare i Weeping Willows. Han ägnar sitt Sommar åt att söka svar på frågorna som oroar honom alltmer: Vad händer med klimatet?

bottom of page